Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 11 juni 2021

Nu är sommaren här och fokus ligger på att säkerställa bemanningen under semesterperioderna samt på att förbereda verksamheten för värmeböljor.

Ingen omsorgstagare med bekräftad smitta Covid-19

I varken hemtjänst, hemsjukvården eller på vård- och omsorgsboenden finns det någon omsorgstagare med bekräftad smitta av covid-19.

Ändringar gällande skyddsutrustning

Regionens vårdhygieniska riktlinjer har ändrats för kommunal vård och omsorg. Nu behöver medarbetare inom äldreomsorgen och hemsjukvården inte längre ha både visir och munskydd vid vård- och omsorgsnära insatser. I första hand ska munskydd användas, i andra hand visir. Vid misstänkt eller bekräftad smitta, däremot, ska både munskydd och visir i sju dagar efter det sista bekräftade fallet.

- Vi följer såklart de ändrade vårdhygieniska riktlinjerna samt även Arbetsmiljöverkets beslut gällande personlig skyddsutrustning. Vid misstänkt eller bekräftad smitta Covid-19 hos en omsorgstagare ska både andningsskydd FFP2 och visir fortsatt alltid användas, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Bemanningsläget inför sommaren – ytterligare vikarier behövs

Verksamheten har under våren haft ett stort fokus på att rekrytera ungefär 450 personer för sommarjobb inom äldreomsorgen i Kalmar.

- Det positiva faktum att samhället har kunnat öppna upp mer igen till sommaren har inneburit att konkurrensen i rekryteringen av semestervikarier har hårdnat väsentligt, säger Mattias Ask.

Man har till stora delar gått i mål med att säkra upp grundbemanningen för sommarperioden, men rekrytering pågår fortfarande. I nuläget söker verksamheten ytterligare ungefär tjugo semestervikarier inklusive timvikarier. Rekryteringsarbetet beräknas pågå under hela sommaren.

- Alla som sommarjobbar hos oss får en bra introduktionsutbildning, både en grundläggande och för mer specifika områden som läkemedelshantering, basala hygienrutiner, förflyttningsteknik och social dokumentation. Vi ser såklart helst att man har en relevant utbildning, men det behövs inte alltid tidigare erfarenhet. Däremot ska man trivas med att jobba med människor, säger Mattias Ask.

Vad gäller sjuksköterskeverksamheten är sommarrekryteringen i nuläget klar. Endast en bemanningssjuksköterska har behövts rekryteras in för att klara semesterperioderna. Verksamheten har en fortsatt ökad arbetsbelastning på grund av pandemin i form av provtagningar vid misstänkt smitta av covid-19 och vaccinationsuppdrag från hälsocentralerna i kommunen.

Förberedelse för hantering av värmeböljor i en pandemi

Äldreomsorgen i Kalmar är förberedda på att hantera konsekvenserna av värmeböljor och att samtidigt minimera risken för smittspridning av covid-19.

- En skillnad mot ett ”vanligt år” är att vi inte kan ha fläktar och AC användas i gemensamhetsutrymmen på vård- och omsorgsboenden. Anledningen är att dessa ökar risken för smittspridning av covid-19 om smitta skulle komma in på boendet, säger Mattias Ask.

Fläktar kan användas inne i omsorgstagarnas lägenheter. För att kompensera för uteblivna kylmöjligheter i gemensamhetsutrymmen på boenden fick äldreomsorgens verksamheter under föregående år investera i till exempel kylkepsar, parasoller, kylhanddukar kylfiltar och solfilm till fönster. Därtill har svalare arbetskläder köpts in till hemtjänstens medarbetare. Kompletterande inköp för att hantera värmeböljor år 2021 uppgår till en kostnad av drygt en halv miljon kronor.