Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 10 februari 2021

Alla omsorgstagare på kommunens vård-och omsorgsboenden i egenregin har erbjudits både den första och andra vaccinationsdosen mot covid-19.

Omkring 95% av alla omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden har tackat ja till att vaccineras mot covid-19. Äldreomsorgen uppmärksammar den viktiga milstolpen i Kalmar kommuns vaccineringsplan genom att bjuda alla omsorgstagare och medarbetare på fika på egenregins vård- och omsorgsboenden.

Vaccinationerna fortsätter inom hemtjänsten. Över 1155 omsorgstagare, hemsjukvårdspatienter och hushållskontakter som är 70 år eller äldre har fått sin första vaccinationsdos. Ca 450 medarbetare inom vård- och omsorgen har fått sin första vaccindos.

Under nästa vecka tilldelas äldreomsorgen i Kalmar 510 vaccinationsdoser till omsorgstagare och 280 vaccinationsdoser till medarbetare.

- Det är oerhört glädjande att vi har kunnat erbjuda vaccination till alla omsorgstagare på vård- och omsorgsboende. För att minimera risken för smittspridning fortsätter de säkra vård- och omsorgsnära arbetssätten, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även efter vaccinationerna, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Stark avrådan från besök på vård- och omsorgsboenden

Den tillfälliga starka avrådan från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Dragkroken i Lindsdal gäller till den 12 februari. Möregården i Hagby och Vasallparken i Funkabo har en förlängd stark besöksavrådan till den 16 februari. Avrådan från besök hävs på Vänskapens väg i Norrliden.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående, men det är viktigt att vi tillsammans håller i och håller ut, säger Mattias Ask.

Smittoläge onsdagen den 10 februari

Det finns tre omsorgstagare med bekräftad covid-19 på evakueringsboendet Björkenäs. Inom hemtjänsten har en omsorgstagare bekräftad covid-19. Provtagningar och smittspårning genomförs i verksamheten. Bemanningsläget inom äldreomsorgen är fortfarande ansträngt på flera håll i verksamheten, men situationen är under kontroll.