Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 10 februari 2021

Alla omsorgstagare på kommunens vård-och omsorgsboenden i egenregin har erbjudits både den första och andra vaccinationsdosen mot covid-19.

Omkring 95% av alla omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden har tackat ja till att vaccineras mot covid-19. Äldreomsorgen uppmärksammar den viktiga milstolpen i Kalmar kommuns vaccineringsplan genom att bjuda alla omsorgstagare och medarbetare på fika på egenregins vård- och omsorgsboenden.

Vaccinationerna fortsätter inom hemtjänsten. Över 1155 omsorgstagare, hemsjukvårdspatienter och hushållskontakter som är 70 år eller äldre har fått sin första vaccinationsdos. Ca 450 medarbetare inom vård- och omsorgen har fått sin första vaccindos.

Under nästa vecka tilldelas äldreomsorgen i Kalmar 510 vaccinationsdoser till omsorgstagare och 280 vaccinationsdoser till medarbetare.

- Det är oerhört glädjande att vi har kunnat erbjuda vaccination till alla omsorgstagare på vård- och omsorgsboende. För att minimera risken för smittspridning fortsätter de säkra vård- och omsorgsnära arbetssätten, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även efter vaccinationerna, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Stark avrådan från besök på vård- och omsorgsboenden

Den tillfälliga starka avrådan från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Dragkroken i Lindsdal gäller till den 12 februari. Möregården i Hagby och Vasallparken i Funkabo har en förlängd stark besöksavrådan till den 16 februari. Avrådan från besök hävs på Vänskapens väg i Norrliden.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående, men det är viktigt att vi tillsammans håller i och håller ut, säger Mattias Ask.

Smittoläge onsdagen den 10 februari

Det finns tre omsorgstagare med bekräftad covid-19 på evakueringsboendet Björkenäs. Inom hemtjänsten har en omsorgstagare bekräftad covid-19. Provtagningar och smittspårning genomförs i verksamheten. Bemanningsläget inom äldreomsorgen är fortfarande ansträngt på flera håll i verksamheten, men situationen är under kontroll.