Vård- och omsorgsboenden

2020-09-11

På Kalmar Kommuns vård- och omsorgsboenden erbjuds med anledning av covid-19 olika besöksalternativ.

Besök på vård och omsorgsboendet

Det är olika förutsättningar på olika boende, så långt det är möjligt ska vi erbjuda besök med besöksskärm, personal ska vara behjälpliga vid besöken för att underlätta samtalet och eventuell fikastund.

Promenader

Du är som är anhörig kan gå promenader utomhus med din närstående. Kan du som besökare inte hålla minst en meters avstånd (Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2020-08-27) vid promenader ser personal på boendet till att du får låna ett visir. Vi har tillgänglig handsprit vid entréerna.

Efter promenaden är det viktigt att omsorgstagarens händer tvättas och spritas samt att hjälpmedel torkas av med ytdesinfektion. Vid särskilda behov eller önskemål kan personal följa med på promenader, för att vara säker på att personal finns tillgänglig behöver dessa besök bokas innan. Du som besökare har tillsammans med din närstående ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ovanstående rutiner.

Vistelse i din närståendes lägenhet på vård- och omsorgsboende

Besöksförbudet råder fortfarande, men i samband med inflyttning till boendet eller i livets slut är anhöriga välkomna enligt riktlinjer. Enhetschef beslutar om undantag från besöksförbudet i varje enskild situation.

Omsorgstagare på vård- och omsorgsboende som har haft covid-19

Omsorgstagare kan träffa besökare utan särskilda restriktioner. Besöken sker utanför vård- och omsorgsboendet. Detta gäller upp till sex månader efter att omsorgstagaren fick provresultatet om bekräftad covid-19. Var noga med handhygien och torka av hjälpmedel med ytdesinfektion när omsorgstagaren kommer tillbaka.

Besökare med antikroppar

Socialstyrelsen har i sina allmänna råd för besök på särskilt boende lagt till personer som har antikroppar som ett möjligt undantag från det nationella besöksförbudet. Precis som vid andra undantag till besöksförbudet är det enhetschefen som beslutar om ditt besök kan genomföras.

  • Du som vill besöka en närstående eller vän på ett boende ska vara frisk och inte ha några förkylningssymtom.
  • För att beslut om undantag från besöksförbud ska kunna tas, ska du kunna visa ett godkänt provresultat med antikroppar för covid-19 när du kommer till boendet.
  • Provresultat från så kallade självtester är inte giltiga.
  • Du kan antingen ta med dig en papperskopia på provresultat eller en ”skärmdump” av ditt provresultat från 1177.se.
  • Provsvaret får vara max sex månader gammalt.
  • Testet ska uppfylla Folkhälsomyndighetens krav.

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende.

I Kalmar kommun finns vård- och omsorgsboenden och vård- och omsorgsboenden med inriktning demens.

Du som flyttar in på vård- och omsorgsboende kommer att träffa omsorgspersonal dagligen. De ser till att din vardag fungerar och finns på plats på boendet dygnet runt. Det kan vara bra att veta att du inte har personal omkring dig hela tiden, men vi gör vårt bästa för att finnas där när du behöver vår hjälp.

Medicinska insatser ansvarar sjuksköterskan för. Du vänder dig till sjuksköterskan med allt som rör dina mediciner och ditt hälsotillstånd.

Fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut svarar för frågor som gäller rehabilitering i vardagen samt hjälpmedel.

Det samlade ansvaret för verksamheten har enhetschefen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personalbemanning, ekonomi och att du får den hjälp som du har rätt till. Det går bra att kontakta enhetschefen om du eller anhöriga har frågor eller synpunkter. Kontaktuppgifter till enhetschef finns på respektive vård- och omsorgsboendes sida.

Objektlistning på sidan Vård- och omsorgsboenden
Namn Område Huvudman
Berga backe Berga Kalmar kommun Gå till Berga backe
Björkhaga Påryd Kalmar kommun Gå till Björkhaga
Dragkroken Lindsdal Kalmar kommun Gå till Dragkroken
Enliden Rockneby Kalmar kommun Gå till Enliden
Frikadellen Lindsdal Kalmar kommun Gå till Frikadellen
Ingelstorpsvägen Smedby Kalmar kommun Gå till Ingelstorpsvägen
Jungmansgården Norrliden Kalmar kommun Gå till Jungmansgården
Liljan Kalmarsundsparken Privat utförare Gå till Liljan
Ljungbyhemmet Ljungbyholm Kalmar kommun Gå till Ljungbyhemmet
Möregården Hagby Kalmar kommun Gå till Möregården
Norrlidshemmet Norrliden Kalmar kommun Gå till Norrlidshemmet
S:t Kristoffers väg 3 Oxhagen Kalmar kommun Gå till S:t Kristoffers väg 3
Stensberg Stensberg Kalmar kommun Gå till Stensberg
Ståthållaren Tegelviken Privat utförare Gå till Ståthållaren
Varvet Varvsholmen Kalmar kommun Gå till Varvet
Vasallparken Funkabo Privat utförare Gå till Vasallparken
Vänskapens väg Norrliden Kalmar kommun Gå till Vänskapens väg