Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vård- och omsorgsboenden

Tillfällig stark avrådan mot besök på:

Det råder för tillfället ingen tillfällig stark avrådan mot besök.

2020-11-12

Med anledning av de lokala allmänna råden har vi tillfälliga restriktioner vid besök på boende och korttidsverksamhet/växelvård

Det här gäller vid besök på vård- och omsorgsboende:
Äldreomsorgen i Kalmar arbetar fortsatt med reglerade och säkra besök i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Med anledning av de nya lokala råden som kommunicerades av Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren den 10 november görs följande revidering av de besöksregler som gäller för vård- och omsorgsboenden i Kalmar kommun:

Vid besök på vård- och omsorgsboende ska besökaren använda visir under hela besöket. Detta i syfte att minska risk för smittspridning.

I tidigare rutin var visir endast en rekommendation. Visir tillhandahålls av verksamheten.

Under den tidsbegränsade perioden som de lokala allmänna råden gäller för länet uppmanas besökare att avstå från icke-nödvändiga besök för att minimera risken för smittspridning.

Det här gäller för besök inom korttidsverksamhet och växelvård:
Omsorgstagare är i korttids- och växelvårdsverksamheten en begränsad period innan de återgår till sitt ordinära boende eller flyttar vidare till ett vård- och omsorgsboende. Det betyder att det förekommer mycket in- och utflyttning i dessa verksamheter.

För att förebygga smittorisk har vi beslutat att införa ett tillfälligt besöksförbud inom kommunens korttids- och växelvårdsverksamheter. Förbudet följer samma tidsperiod som de aktuella lokala allmänna råden för länet.

Besöksförbudet är hävt - det här gäller för besök

Det nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden är hävt från och med den 1 oktober. Det betyder att vi öppnar för besök igen, men för att minimera risken för smittspridning behöver vi alla hjälpas åt.

Alla behöver ta ansvar
Nu när besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden hävs krävs att alla tar ansvar för att minimera risken för smittspridning. För att skydda omsorgstagarna och ge alla anhöriga möjlighet att besöka sina nära och kära kommer besöken att ske under reglerade former.

I första hand fortsätter vi att uppmuntra till besök utomhus. Det finns tillgång till plexiglas som kan användas som en skärm mellan omsorgstagare och besökare, de går att använda både utomhus och inomhus. Ett annat alternativ är att ta en promenad tillsammans, eller sitta en stund i trädgården.

Vi ser det som viktigt att alla besökare tänker på avståndet och att använda visir, oavsett om ni träffas utomhus eller inomhus.

Om du och din anhörige vill umgås inomhus behöver besöket ske i omsorgstagarens lägenhet eller i annan lokal som personalen anvisar till. Så länge pandemin pågår kan vi tyvärr inte tillåta att gäster vistas i boendets allmänna utrymmen. Vi måste göra allt vi kan för att minimera risken för smittspridning.

Tidsbokning och begränsat antal besökande
Vi ser gärna att du hör av dig inför ditt besök. Det är för att vi ska kunna förbereda oss på hur många besökare som kommer, vad vi behöver göra för att minimera risk för smittspridning och för att alla ska kunna känna sig trygga.
Vi rekommenderar att du besöker boendet mellan klockan 10:00 och 18:00. Tidsrekommendationen kan variera på grund av lokala förutsättningarna på våra olika boenden.

 • Du får tyvärr inte umgås med din närstående i de gemensamma
  utrymmena så länge pandemin pågår.
 • Ni kan endast vara en till två besökare som besöker en närstående vid samma tillfälle, för att ni ska kunna hålla avstånd (enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer) till varandra.

Checklista för besökare
Det här förväntar vi oss av dig som besöker boendet:

 • Jag känner till och följer de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten.
  Affisch från Folkhälsomyndigheten, rekommendationer för besökarepdf
 • Jag håller minst två meters avstånd till alla som jobbar och bor här, även min närstående.
 • Jag är frisk och har varit helt symptomfri i minst 48 timmar före besöket.
 • Jag har tvättat händer noggrant inför besöket och använder handspriten som finns tillgänglig på boendet, både före och efter besöket.
 • Jag använder det visir som personalen ger mig när jag kommer till boendet. Jag använder visiret under hela besöket, även inne i min anhöriges lägenhet.
 • Jag väntar på personal som leder mig till och från entrén vid besöket. Jag larmar efter personal när jag ska lämna lägenheten, och väntar tills de möter mig för att följa mig ut.

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende.

I Kalmar kommun finns vård- och omsorgsboenden och vård- och omsorgsboenden med inriktning demens.

Du som flyttar in på vård- och omsorgsboende kommer att träffa omsorgspersonal dagligen. De ser till att din vardag fungerar och finns på plats på boendet dygnet runt. Det kan vara bra att veta att du inte har personal omkring dig hela tiden, men vi gör vårt bästa för att finnas där när du behöver vår hjälp.

Medicinska insatser ansvarar sjuksköterskan för. Du vänder dig till sjuksköterskan med allt som rör dina mediciner och ditt hälsotillstånd.

Fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut svarar för frågor som gäller rehabilitering i vardagen samt hjälpmedel.

Det samlade ansvaret för verksamheten har enhetschefen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personalbemanning, ekonomi och att du får den hjälp som du har rätt till. Det går bra att kontakta enhetschefen om du eller anhöriga har frågor eller synpunkter. Kontaktuppgifter till enhetschef finns på respektive vård- och omsorgsboendes sida.

Objektlistning på sidan Vård- och omsorgsboenden
Namn Område Huvudman
Berga backe Berga Kalmar kommun Gå till Berga backe
Björkhaga Påryd Kalmar kommun Gå till Björkhaga
Dragkroken Lindsdal Kalmar kommun Gå till Dragkroken
Enliden Rockneby Kalmar kommun Gå till Enliden
Frikadellen Lindsdal Kalmar kommun Gå till Frikadellen
Ingelstorpsvägen Smedby Kalmar kommun Gå till Ingelstorpsvägen
Jungmansgården Norrliden Kalmar kommun Gå till Jungmansgården
Liljan Kalmarsundsparken Privat utförare Gå till Liljan
Ljungbyhemmet Ljungbyholm Kalmar kommun Gå till Ljungbyhemmet
Möregården Hagby Kalmar kommun Gå till Möregården
Norrlidshemmet Norrliden Kalmar kommun Gå till Norrlidshemmet
S:t Kristoffers väg 3 Oxhagen Kalmar kommun Gå till S:t Kristoffers väg 3
Stensberg Stensberg Kalmar kommun Gå till Stensberg
Ståthållaren Tegelviken Privat utförare Gå till Ståthållaren
Varvet Varvsholmen Kalmar kommun Gå till Varvet
Vasallparken Funkabo Privat utförare Gå till Vasallparken
Vänskapens väg Norrliden Kalmar kommun Gå till Vänskapens väg