Senior i Kalmar

En man sitter på en parkbänk

Kalmar kommuns pensionärsråd ser till att du som är 65 år eller äldre och bor i Kalmar kommun får ett informationsblad, särskilt riktat till seniorer, tre gånger per år. Detta blad innehåller tips, evenemang och händelser du inte vill missa samt viktig information.

På den här sidan samlar vi information och länkar, för att du på bästa sätt ska hitta rätt.

I mars skickar Socialstyrelsen ut enkätundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Den här enkäten är ett mycket viktigt underlag för omsorgen i Kalmar kommun. Det är bland annat genom svaren i denna som verksamheten får reda på vad som behöver jobbas mer med och vad som görs bra.

Vi hoppas att du som har hjälp av omsorgen på något sätt, exempelvis hemtjänst eller om du bor i vård- och omsorgsboende svarar på enkäten. Tack för hjälpen! 

Fler sidor inom äldre

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter Kalmar kommun tar ut för den omsorg vi ger dig.

Dagverksamhet för dig med demensdiagnos

Det finns stöd och hjälp både för dig som har en demenssjukdom och för dina anhöriga

E-tjänster Omsorg och stöd

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig b

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet med till exempel hushållssysslor, omsorg och omvårdnad

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Mat i äldreomsorgen

Vi vill erbjuda våra matgäster och kunder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av i huvudsak ekologiska

Tillfällig vistelse i Kalmar kommun

Du kan få hjälp med hemsjukvård, hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse i Kalmar kommun

Träffpunkter

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former och få ett stöd i vardagen

Tyck till (Lämna synpunkter eller klagomål) - Kalmar

Här kan du både anmäla fel och lämna synpunkter på hur vi kan göra Kalmar bättre.

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Publicerad: 11 juli 2017