Senior i Kalmar

Kalmar kommuns pensionärsråd ser till att du som är 65 år eller äldre och bor i Kalmar kommun får ett informationsblad, särskilt riktat till seniorer, tre gånger per år. Detta blad innehåller tips, evenemang och händelser du inte vill missa samt viktig information.

På den här sidan samlar vi information och länkar, för att du på bästa sätt ska hitta rätt.

Vi finns som vanligt på plats under Seniormässan!

Nedan hittar du vårt monterschema. Utöver Kalmar kommuns monterprogram med teman finns vårt kontaktcenter, seniorlots och dietist i montern båda dagarna mellan 10:00-16:00. Välkommen, vi ses på Guldfågeln arena!

26 februari

10:00-12:00 - FRAMTID OCH UTVECKLING

 • Orts- och landsbygdsutveckling
 • Digitalisering - Kommunens webbplats och e-tjänster
 • Teknik i omsorgen
 • Solceller på privata bostäder

12:00-13:00 - TRYGG OCH SÄKER

 • Tips och råd om hur du skyddar dig mot brott
 • Skydda dig mot brand

13:00-14:00 - UPPLEVA OCH GÖRA

 • Biblioteket – Upptäck våra tjänster
 • Våra träffpunkter

14:00-15:00 - MÅ GOTT

 • Det goda livet som senior
 • God mat för njutning och näring

27 februari

10:00-11:00 - TRYGG OCH SÄKER

 • Tips och råd om hur du skyddar dig mot brott
 • Skydda dig mot brand

11:00-12:00 - UPPLEVA OCH GÖRA

 • Biblioteket – Upptäck våra tjänster
 • Våra träffpunkter

12:00-13:00 - MÅ GOTT

 • Det goda livet som senior
 • God mat för njutning och näring

13:00-15:00 - FRAMTID OCH UTVECKLING

 • Orts- och landsbygdsutveckling
 • Digitalisering - Kommunens webbplats och e-tjänster
 • Teknik i omsorgen
 • Solceller på privata bostäder

Socialstyrelsens årliga enkät

I mars skickar Socialstyrelsen ut enkätundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Den här enkäten är ett mycket viktigt underlag för omsorgen i Kalmar kommun. Det är bland annat genom svaren i denna som verksamheten får reda på vad som behöver jobbas mer med och vad som görs bra.

Vi hoppas att du som har hjälp av omsorgen på något sätt, exempelvis hemtjänst eller om du bor i vård- och omsorgsboende svarar på enkäten. Tack för hjälpen! 

Fler sidor inom äldre

Demens

Det finns stöd och hjälp både för dig som har en demenssjukdom och för dina anhöriga

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet med till exempel hushållssysslor, omsorg och omvårdnad

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Träffpunkter

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få ett stöd i vardagen

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Äldrematen i Kalmar

Vi vill erbjuda våra matgäster och kunder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av i huvudsak ekologiska...

Senast uppdaterad: 18 februari 2019
Publicerad: 11 juli 2017