Tillfällig vistelse i Kalmar kommun

Riksdagen har beslutat att den kommun där du är bosatt, ansvarar för beslut och kostnad för hemtjänst enligt Socialtjänstlagen när du vistas i annan kommun, till exempel i sommarstugan.

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning, som ska resa till Kalmar kommun och behöver hemsjukvård, hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse, ska alltså vända dig till en biståndshandläggare i din hemkommun.

Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera och för att installera larmet, ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i din kommun i god tid före din resa. Minst tre veckor innan.

Information kring utförandet av vissa insatser

Städ: riktlinjer varannan vecka, utförs av utbildade lokalvårdare på Serviceförvaltningen. Tar med egen utrustning och eget material.

Lättstäd: utförs av hemtjänstgruppen, man måste ha eget material och utrustning, lättare städning av kök och badrum.

Inköp: riktlinje varje vecka, internethandling via Ica, omsorgstagaren behöver ha ett Ica-kort.

Tvätt: riktlinje var tredje vecka. Tvättsäck som skickas iväg för tvätt, torkning och strykning. Tvättsäck hämtas och lämnas vid bostaden.

Matdistribution: kyld mat levereras till bostaden måndagar, onsdagar och fredagar. Behovet ska vara minst 3 måltider/vecka.

Digital tillsyn: vid behov av tillsyn nattetid tillhandahålls tillsyn via kamera vid bestämda tidpunkter.

Fler sidor inom äldre

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter Kalmar kommun tar ut för den omsorg vi ger dig.

Dagverksamhet för dig med demensdiagnos

Det finns stöd och hjälp både för dig som har en demenssjukdom och för dina anhöriga

E-tjänster Omsorg och stöd

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig b

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet med till exempel hushållssysslor, omsorg och omvårdnad

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Mat i äldreomsorgen

Vi vill erbjuda våra matgäster och kunder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av i huvudsak ekologiska

Träffpunkter

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former och få ett stöd i vardagen

Tyck till (Lämna synpunkter eller klagomål) - Kalmar

Här kan du både anmäla fel och lämna synpunkter på hur vi kan göra Kalmar bättre.

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Publicerad: 10 maj 2022