Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 8 juli 2021

Ingen omsorgstagare med bekräftad smitta av covid-19.

I varken hemtjänst, hemsjukvården eller på vård- och omsorgsboenden finns det någon omsorgstagare med bekräftad smitta av covid-19.

Ändringar gällande skyddsutrustning

Regionens vårdhygieniska riktlinjer har ändrats för kommunal vård och omsorg. Medarbetare inom äldreomsorgen och hemsjukvården behöver inte längre ha visir eller munskydd i miljöer där endast personal finns som exempelvis i personalutrymmen eller mötesrum. Vid vård- och omsorgsnära insatser ska dock alltid skyddsutrustning användas. I första hand ska munskydd användas och i andra hand visir. När omsorgstagare har misstänkt smitta skall skyddsutrustning i form av platsförkläde, handskar samt både munskydd och visir användas, likaså vid bekräftad smitta då skyddsutrustning användas till och med sju dagar efter senaste bekräftade fallet.

- Vi följer noggrant de aktuella vårdhygieniska riktlinjerna från Region Kalmar län. Det gällde under upptrappningen, såväl som nu när vi ser en långsam nedtrappning. Vid misstänkt eller bekräftad smitta covid-19 hos en omsorgstagare ska både andningsskydd FFP2 och visir fortsatt alltid användas, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Bemanningsläget i sommar – ytterligare vikarier behövs

Verksamheten har under våren haft ett stort fokus på att rekrytera ungefär 450 personer för sommarjobb inom äldreomsorgen i Kalmar.

Man har till stora delar gått i mål med att säkra upp grundbemanningen för sommarperioden, men rekrytering pågår fortfarande. I nuläget söker verksamheten ytterligare ungefär tjugo semestervikarier inklusive timvikarier. Rekryteringsarbetet pågår under hela sommaren.

Alla som sommarjobbar får en introduktionsutbildning. både en grundläggande och för mer specifika områden som läkemedelshantering, basala hygienrutiner, förflyttningsteknik och social dokumentation.

- Vi ser såklart helst att man har en relevant utbildning eller tidigare erfarenhet från yrket. Det behövs dock inte alltid utan vi söker medarbetare från 18 år och uppåt. Vi ser gärna att även de som arbetat inom yrket förut och kanske gått i pension, söker om de har intresse av att tillfälligt komma tillbaka och jobba hos oss. Det är viktigt att man trivs med att jobba med människor, säger Mattias Ask.