Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 27 januari 2021

Alla omsorgstagare på kommunens vård- och omsorgsboenden har fått sin första vaccindos mot covid-19. Stark avrådan från besök gäller på tre vård- och omsorgsboenden.

Alla omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden och kortidsverksamheten har erbjudits den första vaccinationsdosen. Sammanlagt är det ca 500 doser. Endast ett fåtal omsorgstagare har tackat nej till vaccinationserbjudandet. Under vecka 4 levereras 285 vaccindoser till Kalmar kommun för vaccinering av omsorgstagare. I samma vecka kommer de omsorgstagare som var först ut med vaccinering att få sin andra, och sista, vaccinationsdos.

Vaccineringen av 1 100 hemtjänsttagare och hemsjukvårdspatienter har inletts. Kalmars äldreomsorg erbjuder vaccination till följande målgrupper:

  • Omsorgstagare med hemsjukvård och hemtjänst.
  • Omsorgstagare med hemtjänst och minst en daglig insats (som ej har hemsjukvård).
  • Personer som är 70 år eller äldre och som är hushållskontakter till någon av målgrupperna ovan.

Övriga hemtjänsttagare, som exempelvis endast har trygghetslarm eller matdistribution, ska kontakta sin hälsocentral för att bli vaccinerade. Information har skickats ut per brev till dessa hemtjänsttagare.

Under veckan har vaccinationen av vård- och omsorgsnära medarbetare påbörjats. Först ut är vaccinering av medarbetare på vård- och omsorgsboenden. I nästa vecka levereras 75 vaccinationsdoser till Kalmar kommun avsedda för medarbetare.

Stark avrådan från besök på tre vård- och omsorgsboenden till och med den 27 januari

Den starka avrådan från besök på vård- och omsorgsboendet Ingelstorpsvägen 1 förlängs till den 27 januari. Ingen ytterligare omsorgstagare har bekräftats smittad på boendet, men smittspårningsarbetet pågår fortfarande. Som en försiktighetsåtgärd förlängs den starka avrådan från besök på boendet.

Även omsorgstagare på vård- och omsorgsboendena Möregården i Hagby och Dragkroken i Lindsdal har bekräftad smitta. För att minimera risk för ytterligare smittspridning görs en stark avrådan från besök på dessa boenden till och med den 27 januari.

Smittoläge torsdagen den 21 januari

Det finns två omsorgstagare med bekräftad covid-19 på vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen i Kalmar. Sex omsorgstagare med bekräftad smitta finns på evakueringsboendet Björkenäs.

Inom hemtjänsten har sju omsorgstagare fått bekräftad covid-19.

Provtagningar och smittspårning genomförs i verksamheten. Bemanningsläget inom äldreomsorgen är fortfarande ansträngt på flera håll i verksamheten, men situationen är under kontroll.