Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 28 januari 2021

Det pågår ett omfattande vaccinationsarbete inom Kalmar kommuns äldreomsorg. Över 100 omsorgstagare på vård-och omsorgsboenden har fått sin andra dos och är nu färdigvaccinerade.

Vaccinationerna pågår även inom hemtjänsten. Över 360 omsorgstagare, hemsjukvårdspatienter och hushållskontakter som är 70 år eller äldre har fått sin första vaccinationsdos. 400 medarbetare inom vård- och omsorgen har fått sin första vaccindos.

Under nästa vecka kommer antalet vaccinerade vara lägre på grund av en mindre dosleverans från leverantören. Kalmar äldreomsorg har tilldelats 50 vaccinationsdoser till omsorgstagare och 75 vaccinationsdoser till medarbetare.

För att minimera risken för smittspridningen fortsätter de vård- och omsorgsnära arbetssätten även efter vaccinationerna. Basala hygienrutiner följs och medarbetare stannar hemma vid symtom. Skyddsutrustning i form av munskydd IIR och visir användas i alla situationer där medarbetaren inte kan hålla 2 meters avstånd till omsorgstagaren eller till en kollega.

- Vi följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsätter att hålla en försiktighetsprincip i de vård- och omsorgsnära arbetsmomenten. Vi vill skydda omsorgstagarna och minska risken för smittspridning av covid-19, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Stark avrådan från besök på flera vård- och omsorgsboenden till och med den 1 februari

På inrådan av smittskydd Region Kalmar län förlängs den tillfälliga starka avrådan från samtliga besök på Frikadellen och Dragkroken i Lindsdal, Ingelstorpsvägen 1 i Smedby och Möregården i Hagby till och med den 1 februari.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående, säger Mattias Ask.

Smittoläge torsdagen den 28 januari

Det finns två omsorgstagare med bekräftad covid-19 på vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen i Kalmar. Fyra omsorgstagare med bekräftad smitta finns på evakueringsboendet Björkenäs.

Inom hemtjänsten har fyra omsorgstagare fått bekräftad covid-19.

Provtagningar och smittspårning genomförs i verksamheten. Bemanningsläget inom äldreomsorgen är fortfarande ansträngt på flera håll i verksamheten, men situationen är under kontroll.