Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 8 januari 2021

203 omsorgstagare inom äldreomsorgen i Kalmar har nu fått sin första vaccindos mot covid- 19.

Vaccinationen av omsorgstagare påbörjades under nyårshelgen och har fortsatt under årets första vecka. Ett särskilt vaccinationsteam med tio sjuksköterskor finns tillsatt för vaccinationsarbetet. I teamet ingår även specialistundersköterskor. Ett flertal av sjuksköterskorna är pensionärer som redan arbetar extra i äldreomsorgens verksamheter eller har nyrekryterats specifikt för vaccinationsuppdraget. Det finns således en mångårig erfarenhet bland de sjuksköterskor som ingår i vaccinationsteamet.

Den målgrupp som vaccineras först är omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden. Nästa vecka räknar äldreomsorgen i Kalmar med att kunna växla upp tempot ytterligare då verksamheten kommer att ta emot 350 vaccindoser. Denna leverans innebär att samtliga omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen i Kalmar kommun kommer att kunna erbjudas en första vaccindos.

- Vaccinationsarbetet har kommit gång på ett snabbt och säkert sätt. Det känns givetvis oerhört positivt att vi kan erbjuda alla omsorgstagare på vård- och omsorgsboendena den första av två vaccindoser redan under årets andra vecka, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Parallellt pågår också planering för steg två i vaccinationsarbetet, som omfattar omsorgstagare inom hemsjukvården och hemtjänsten. Planen är att vaccination av omsorgstagare i denna målgrupp ska kunna starta i mindre skala under nästa vecka. Berörda omsorgstagare kommer att kontaktas för att få in samtycken.

Smittoläge idag, fredagen den 8 januari

I nuläget finns det ingen omsorgstagare med bekräftad covid-19 på vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen i Kalmar. Sju omsorgstagare med bekräftad smitta finns på evakueringsboendet Björkenäs.

Inom hemtjänsten är i nuläget två omsorgstagare bekräftat smittade med covid-19.

Provtagningar och smittspårning genomförs fortlöpande i olika delar av verksamheten.

Personalsituationen är fortsatt ansträngd på grund av en högre frånvaro än vanligt och ökad arbetsbelastning till följd av pandemin. Bemanningsläget är dock under kontroll.