Kalmar kommuns jämställdhetsstrategi

År 2024 ska Kalmar kommuns verksamheter och bolag vara kvalitetssäkrade ur ett jämställdhetsperspektiv.