Till dig som vårdnadshavare

Till Barnahus kommer barn som ska förhöras av polisen. Målgruppen är barn och ungdomar upp till och med 17 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relation, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott.

Fler sidor inom barnahus i södra kalmar län

Barn och ungdom

Meningen med Barnahus är att du bara ska behöva berätta en gång och på en plats vad du varit med om.

Om Barnahus - samverkan vid brott mot barn

Barnahus är en samverkan mellan sju kommuner, polis, åklagare och regionen. Syftet är att samla alla berörda profes...

Trygghetsperson

Som trygghetsperson är du en mycket viktig person för barnet som ska förhöras. Du är med barnet hela tiden, förutom...

Till dig som arbetar med barn

Till Barnahus kan du vända dig för konsultation i frågor som rör våld i nära relation, sexuella övergrepp och andra...

Arbetsmaterial från aktuell föreläsning

Här hittar du arbetsmaterial från våra föreläsningar

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 16 december 2019