Till dig som arbetar med barn

Du som arbetar med barn och unga upp till och med 17 år är välkommen att kontakta Barnahus för att konsultera i frågor som handlar om våld i nära relation, sexuella övergrepp oavsett relation och andra allvarliga brott, som könsstympning.

Personalen på Barnahus har utbildning i Krisstöd och erbjuder detta till både det utsatta barnet samt till dess föräldrar och syskon. Personalen gör även riskbedömningar i ERASOR, som är en metod för att bedöma återfallsrisken för unga som har begått sexuella övergrepp.

Barnahus anordnar föreläsningsdagar, arbetar för olika former av samverkan och informerar elever i åk 5 om rätten till sin egen kropp och sexuella övergrepp.

Vi har nedan samlat länkar med forskningsmaterial, filmer och poddar samt webbplatser till frivilliga organisationer och myndigheter som arbetar med Barnahus målgrupp:

Länkar till externa webbplatser

Länkar till externa filmer

Fler sidor inom barnahus i södra kalmar län

Barn och ungdom

Meningen med Barnahus är att du bara ska behöva berätta en gång och på en plats vad du varit med om.

Om Barnahus - samverkan vid brott mot barn

Barnahus är en samverkan mellan sju kommuner, polis, åklagare och regionen. Syftet är att samla alla berörda profes

Till dig som vårdnadshavare

På Barnahus möts ditt barn av personal som är van att prata med barn. Barnahus är anpassat för att vara en så trygg

Trygghetsperson

Som trygghetsperson är du en mycket viktig person för barnet som ska förhöras. Du är med barnet hela tiden, förutom

Arbetsmaterial från aktuell föreläsning

Här hittar du arbetsmaterial från våra föreläsningar

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Publicerad: 26 mars 2021