Om Barnahus - samverkan vid brott mot barn

På Barnahus möts barnen och ungdomarna av en trygg och barnvänlig miljö där personal från berörda myndigheter finns på plats.

Fler sidor inom barnahus i södra kalmar län

Barn och ungdom

Meningen med Barnahus är att du bara ska behöva berätta en gång och på en plats vad du varit med om.

Till dig som vårdnadshavare

På Barnahus möts ditt barn av personal som är van att prata med barn. Barnahus är anpassat för att vara en så trygg

Trygghetsperson

Som trygghetsperson är du en mycket viktig person för barnet som ska förhöras. Du är med barnet hela tiden, förutom

Till dig som arbetar med barn

Till Barnahus kan du vända dig för konsultation i frågor som rör våld i nära relation, sexuella övergrepp och andra

Arbetsmaterial från aktuell föreläsning

Här hittar du arbetsmaterial från våra föreläsningar

Senast uppdaterad: 8 september 2022
Publicerad: 16 december 2019