Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Södra staden

Söderut växer Kalmar främst i Rinkabyholm. Här planerar vi bland annat för bostäder och ett nytt stadsdelscentrum.

Bågskytteskolan

I den nya stadsdelen Södra staden byggs nu en ny skola för årskurs 4-6.

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun