Ändringsplaner i Rinkabyholm

Kartbild - Ändringsplaner i Rinkabyholm

Översiktsbild med planernas lokalisering inringad.

Planerna innebär ändring av huvudmannaskap för följande planer.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Ändringsplanerna var ute för samråd under perioden 6 december 2021 - 3 januari 2022.

Fler sidor inom södra staden

Del av Rinkaby 9:3 med flera - Rinkabyholm

Nya bostäder i ett attraktivt läge i Rinkabyholm.

Nya bostäder i Rinkabyholm

Nya bostäder i Rinkabyholm.

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 25 maj 2022
Publicerad: 3 december 2021