Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Södra staden etapp 1, del av Rinkaby 6:46 med flera

Visionsbild: Tengbom arkitekter

Varför?

Syftet med detaljplanen är att pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och bostäder i Rinkabyholm. Möjligheten att göra detta kom i samband med att E22 drogs om och inte längre passerar genom samhället.

Vad?

Planförslaget medger att ett centrum kan uppföras med ett torg kringgärdat av rörelsehall/sporthall, bibliotek och fritidsgård. Planförslaget möjliggör att verksamheter, matbutik och kollektivtrafikknutpunkt kan finnas. Vid den tilltänka centrumbildningen finns också möjlighet att uppföra förskola och skola (F-9). Detaljplanen medger att bostäder i 2-6 våningar kan uppföras i stadsdelen.

 

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.Kontakt

Fler sidor inom södra staden

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 30 april 2020
Publicerad: 11 april 2017