Södra staden etapp 1, del av Rinkaby 6:46 med flera

Visionsbild - Södra staden etapp 1, del av Rinkaby 6:46 med flera

Visionsbild: Tengbom arkitekter

Varför?

Syftet med detaljplanen är att pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och bostäder i Rinkabyholm. Möjligheten att göra detta kom i samband med att E22 drogs om och inte längre passerar genom samhället.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.Kontakt

Fler sidor inom södra staden

Del av Rinkaby 9:3 med flera - Rinkabyholm

Nya bostäder i ett attraktivt läge i Rinkabyholm.

Nya bostäder i Rinkabyholm

Nya bostäder i Rinkabyholm.

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Ändringsplaner i Rinkabyholm

En ändringsplan för huvudmannaskapet för ett antal vägar.

Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Publicerad: 11 april 2017