Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Södra staden etapp 2, del av Rinkaby 6:46

Visionsbild - Södra staden etapp 2, del av Rinkaby 6:46

Visionsbild: Tengbom

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom södra staden

Del av Rinkaby 9:3 med flera - Rinkabyholm

Nya bostäder i ett attraktivt läge i Rinkabyholm.

Nya bostäder i Rinkabyholm

Nya bostäder i Rinkabyholm.

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Ändringsplaner i Rinkabyholm

En ändringsplan för huvudmannaskapet för ett antal vägar.

Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Publicerad: 26 juni 2017