Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Södra staden etapp 2, del av Rinkaby 6:46

Visionsbild: Tengbom

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom södra staden

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 8 april 2020
Publicerad: 26 juni 2017