Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Södra staden etapp 2, del av Rinkaby 6:46

Visionsbild: Tengbom

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom södra staden

Bågskytteskolan

I den nya stadsdelen Södra staden byggs nu en ny skola för årskurs 4-6.

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 8 april 2020
Publicerad: 26 juni 2017