Södra staden etapp 2, del av Rinkaby 6:46

Visionsbild - Södra staden etapp 2, del av Rinkaby 6:46

Visionsbild: Tengbom

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom södra staden

Bågskytteskolan

I den nya stadsdelen Södra staden byggs nu en ny skola för årskurs 4-6.

Del av Rinkaby 9:3 med flera - Rinkabyholm

Nya bostäder i ett attraktivt läge i Rinkabyholm.

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Ändringsplaner i Rinkabyholm

En ändringsplan för huvudmannaskapet för ett antal vägar.

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 26 juni 2017