Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Förorenade områden

Förorenad mark är en av samhällets stora miljöskulder. I Kalmar kommun finns drygt 700 misstänkta områden, varav kommunen ansvarar för cirka 150.

Kalmar före detta gasverk

Vid södra Sandås i Kalmar låg tidigare stadens gasverk. Här har föroreningar hittats och marken ska saneras.

Soptippen i Tegelviken

1920 till 1980 var Tegelviken en soptipp. Här deponerades avfall från hushåll, industrier och byggarbetsplatser.

Så jobbar vi med förorenade områden

I Kalmar kommun finns ett antal förorenade områden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med sådana områden.

Vassmolösa före detta ångsåg

I Vassmolösa har vi hittat föroreningar vid den gamla ångsågen. Området ska saneras.