Lägenhetsregister

Att Sverige ska ha ett lägenhetsregister beslutades i lag 2006. Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet istället för bara på fastighet.

Lämna in blanketten

Du kan skicka in blanketten via e-post. Det går också bra att skicka den med vanlig post eller lämna den i receptionen på samhällsbyggnadskontoret.

Kommunens roll

Vi på kommunen ansvarar för att registrera nya eller förändrade lägenheter. All information om förändringar vi får in skickar vi vidare till bland annat Skatteverket.

Vi registrerar till exempel lägenhetsnummer, antal rum och antal kvadratmeter. Se blanketten för samtlig information.

Saknade eller felaktigt registrerade lägenheter kan till exempel leda till problem vid adressändring.

Om du äger en fastighet och vill veta vad som finns registrerat på den är du välkommen att höra av dig till oss.

Lägenhetsinnehavarens roll

Om du som boende stöter på problem med din lägenhet ska du i första hand vända dig till din hyresvärd, som i sin tur tar kontakt med kommunen.

Exempel på fel som kan uppstå är att din flyttanmälan inte går igenom eller att du felaktigt nekas bostadsbidrag.

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss. Ändringar i lägenhetsregistret måste dock ske mellan kommunen och fastighetsägaren.

Kontakt

Fler sidor inom mer om bygglov

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Grannehörande för bygglov

Har du fått ett meddelande från oss om grannehörande? Då hittar du handlingarna här.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Ledningskollen

Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Taxor och avgifter

Prislista för bygglovstjänster och planbesked samt mät- och karttaxa

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 19 juni 2019