Lägenhetsregister

Att Sverige ska ha ett lägenhetsregister beslutades i lag 2006. Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet istället för bara på fastighet.

Lämna in blanketten

Du kan skicka in blanketten via e-post. Det går också bra att skicka den med vanlig post eller lämna den i receptionen på samhällsbyggnadskontoret.

Kommunens roll

Vi på kommunen ansvarar för att registrera nya eller förändrade lägenheter. All information om förändringar vi får in skickar vi vidare till bland annat Skatteverket.

Vi registrerar till exempel lägenhetsnummer, antal rum och antal kvadratmeter. Se blanketten för samtlig information.

Saknade eller felaktigt registrerade lägenheter kan till exempel leda till problem vid adressändring.

Om du äger en fastighet och vill veta vad som finns registrerat på den är du välkommen att höra av dig till oss.

Lägenhetsinnehavarens roll

Om du som boende stöter på problem med din lägenhet ska du i första hand vända dig till din hyresvärd, som i sin tur tar kontakt med kommunen.

Exempel på fel som kan uppstå är att din flyttanmälan inte går igenom eller att du felaktigt nekas bostadsbidrag.

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss. Ändringar i lägenhetsregistret måste dock ske mellan kommunen och fastighetsägaren.

Kontakt

 • Alexander Quist

  Adressfrågor

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Samhällsbyggnadskontoret
  Storgatan 35 A

  Postadress

  Box 611, 391 26 Kalmar

Fler sidor inom mer om bygglov

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Taxor och avgifter

Prislista för bygglovstjänster och planbesked samt mät- och karttaxa

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Ledningskollen

Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.

Grannehörande för bygglov

Har du fått ett meddelande från oss om grannehörande? Då hittar du handlingarna här.

Ordlista

Här får du förklaringar på vanliga begrepp inom bygglovsprocessen.

Kontrollplan och riskbedömning

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Digitalt kulturmiljöprogram

Här hittar du Kalmar kommuns kulturmiljöportal.

Ovårdad tomt och byggnad

På den här sidan hittar du information om dina skyldigheter som fastighetsägare och hur du gör för att anmäla en ov

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022
Publicerad: 19 juni 2019