Kartor för bygglov

När du söker bygglov behöver du en eller flera typer av kartor.

Beställa nybyggnadskarta

E-formulär för beställning av nybyggnadskarta

Hämta utdrag ur baskartan

Kartutdraget kan användas till situationsplan för enklare tillstånds- och bygglovsärenden.

Situationsplan

När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan.