Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Kartor för bygglov

När du söker bygglov behöver du en eller flera typer av kartor.

Beställa nybyggnadskarta

E-formulär för beställning av nybyggnadskarta

Hämta utdrag ur baskartan

Kartutdraget kan användas till situationsplan för enklare tillstånds- och bygglovsärenden.