Ordlista

Här får du förklaringar på vanliga begrepp inom bygglovsprocessen.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbet

Areor

Här har vi försökt förklara skillnaden på de olika areorna och hur man räknar ut dessa.

Kontrollansvarig

I större och/eller mer avancerade byggprojekt krävs alltid en certifierad kontrollansvarig.