Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Ordlista

Här får du förklaringar på vanliga begrepp inom bygglovsprocessen.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbet

Areor

Här har vi försökt förklara skillnaden på de olika areorna och hur man räknar ut dessa.

Kontrollansvarig

I större och/eller mer avancerade byggprojekt krävs alltid en certifierad kontrollansvarig.