Vad får jag bygga på min fastighet?

Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden och avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Fler sidor inom mer om bygglov

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Taxor och avgifter

Prislista för bygglovstjänster och planbesked samt mät- och karttaxa

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019
Publicerad: 17 juni 2019