Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Taxor och avgifter

Avgifterna för bygglov är fasta och ändras årligen efter prisbasbeloppet.

Tabell: Prislista till "Plan- och bygglovtaxa samt Mät- och karttaxa". Fasta avgifter (ändras årligen efter prisbasbeloppet, PBB) PBB 2021=47 600 kronor. Priser angivet i kronor nedan.

Bygglovsåtgärder

Avgift,

bygglov/anmälan

Avgift vid

liten avvikelse

Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2

15 994

19 802

Nybyggnad fritidshus <80 m2

9 330

12 186

Tillbyggnad bostadshus <40 m2

6 093

8 949

Tillbyggnad bostadshus >40 m2 -<100 m2

10 853

14 185

Nybyggnad garage, carport separat ärende < 50 m2

2 856

5 236

Tillbyggnad, ombyggnad garage, carport

2 570

4 950

Nybyggnad uterum <40 m2 , hobbyväxthus, busskur

2 570

4 950

Större fasadändring, takkupa, burspråk

3 998


Mindre fasadändring

1 999


Nybyggnad transformatorstation, pumphus och likvärdigt <25 m2

2 570


Skylt, skyltpelare, ljusramp ≥ 10 m2

7 140


Skylt, skyltpelare, ljusramp <= 10 m2

2 856


Liten fasadskylt (om bygglovpliktig

1 904


Mur, plank som separat ärende

1 904

3 818

Planavgift en- och tvåbostadshus <300 m2

15 232


AnmälningsåtgärderGenombrott brandvägg, hiss, VVS-installation, yttre VA

1 428


Eldstad

1 190


Komplementbostad/byggnad (Attefall) <25 m2

4 760


Tillbyggnad en- och tvåbostadshus (Attefall) <15 m2

1 428


Ny bostad i enbostadshus (Attefall)

3 998


Takkupa (Attefall)

1 428


BeskedsåtgärderFörhandsbesked - positivt

6 664


Negativt beslut/avslag, negativt förhandsbesked

2 380


Planbesked - enkel åtgärd

9 520


Planbesked - medelstor åtgärd

14 280


Planbesked - stor åtgärd

19 040


Utstakning och kartorNybyggnadskarta tomtstorlek <2.000 m2

7 140Utstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn)

7 616 moms tillkommer


Grovutstakning

1 428 moms tillkommer


Värdeintyg för obebyggd småhustomt

1 190 moms tillkommer


   

Fler sidor inom mer om bygglov

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Ledningskollen

Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Senast uppdaterad: 8 januari 2021
Publicerad: 17 september 2019