Taxor och avgifter

Avgifterna för bygglov är fasta och ändras årligen efter prisbasbeloppet.

Tabell: Prislista till "Plan- och bygglovtaxa samt Mät- och karttaxa". Fasta avgifter (ändras årligen efter prisbasbeloppet, PBB) PBB 2019=46 500 kronor. Priser angivet i kronor nedan.

Bygglovsåtgärder

Avgift,

bygglov/anmälan

Avgift vid

liten avvikelse

Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2

15 624

19 344

Nybyggnad fritidshus <80 m2

9 114

11 904

Tillbyggnad bostadshus <40 m2

5 952

8 742

Tillbyggnad bostadshus >40 m2 -<100 m2

10 602

13 857

Nybyggnad garage, carport separat ärende < 50 m2

2 790

5 115

Tillbyggnad, ombyggnad garage, carport

2 511

4 836

Nybyggnad uterum <40 m2 , hobbyväxthus, busskur

2 511

4 836

Större fasadändring, takkupa, burspråk

3 906


Mindre fasadändring

1 953


Nybyggnad transformatorstation, pumphus och likvärdigt <25 m2

2 511


Skylt, skyltpelare, ljusramp ≥ 10 m2

6 975


Skylt, skyltpelare, ljusramp <= 10 m2

2 790


Liten fasadskylt (om bygglovpliktig

1 860


Mur, plank som separat ärende

1 860

3 730

Planavgift en- och tvåbostadshus <300 m2

14 880


AnmälningsåtgärderGenombrott brandvägg, hiss, VVS-installation, yttre VA

1 395


Eldstad

1 163


Komplementbostad/byggnad (Attefall) <25 m2

4 650


Tillbyggnad en- och tvåbostadshus (Attefall) <15 m2

1 395


Ny bostad i enbostadshus (Attefall)

3 906


Takkupa (Attefall)

1 395


BeskedsåtgärderFörhandsbesked - positivt

6 510


Negativt beslut/avslag, negativt förhandsbesked

2 325


Planbesked - enkel åtgärd

9 300


Planbesked - medelstor åtgärd

13 950


Planbesked - stor åtgärd

18 600


Utstakning och kartorNybyggnadskarta tomtstorlek <2.000 m2

6 975


Utstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn)

7 440


Grundutstakning (grovutstakning)

1 395


Värdeintyg för obebyggd tomt (obs, för detta intyg tillkommer 25 % moms)

1 163


   

Fler sidor inom mer om bygglov

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Senast uppdaterad: 14 november 2019
Publicerad: 17 september 2019