Taxor och avgifter

Avgifterna för bygglov är fasta och ändras årligen efter prisbasbeloppet.

Tabell: Prislista till "Plan- och bygglovtaxa samt Mät- och karttaxa". Fasta avgifter (ändras årligen efter prisbasbeloppet, PBB) PBB 2019=46 500 kronor. Priser angivet i kronor nedan.

Bygglovsåtgärder

Avgift,

bygglov/anmälan

Avgift vid

liten avvikelse

Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2

15 893

19 677

Nybyggnad fritidshus <80 m2

9 271

12 109

Tillbyggnad bostadshus <40 m2

6 054

8 892

Tillbyggnad bostadshus >40 m2 -<100 m2

10 784

14 095

Nybyggnad garage, carport separat ärende < 50 m2

2 838

5 203

Tillbyggnad, ombyggnad garage, carport

2 554

4 919

Nybyggnad uterum <40 m2 , hobbyväxthus, busskur

2 554

4 919

Större fasadändring, takkupa, burspråk

3 973


Mindre fasadändring

1 987


Nybyggnad transformatorstation, pumphus och likvärdigt <25 m2

2 554


Skylt, skyltpelare, ljusramp ≥ 10 m2

7 095


Skylt, skyltpelare, ljusramp <= 10 m2

2 838


Liten fasadskylt (om bygglovpliktig

1 892


Mur, plank som separat ärende

1 892

3 794

Planavgift en- och tvåbostadshus <300 m2

15 136


AnmälningsåtgärderGenombrott brandvägg, hiss, VVS-installation, yttre VA

1 419


Eldstad

1 183


Komplementbostad/byggnad (Attefall) <25 m2

4 730


Tillbyggnad en- och tvåbostadshus (Attefall) <15 m2

1 419


Ny bostad i enbostadshus (Attefall)

3 973


Takkupa (Attefall)

1 419


BeskedsåtgärderFörhandsbesked - positivt

6 622


Negativt beslut/avslag, negativt förhandsbesked

2 365


Planbesked - enkel åtgärd

9 460


Planbesked - medelstor åtgärd

14 190


Planbesked - stor åtgärd

18 920


Utstakning och kartorNybyggnadskarta tomtstorlek <2.000 m2

7 095


 

Utstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn)

7 568


Grundutstakning (grovutstakning)

1 419


Värdeintyg för obebyggd tomt (obs, för detta intyg tillkommer 25 % moms)

1 183


   

Fler sidor inom mer om bygglov

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Publicerad: 17 september 2019