Taxor och avgifter

Avgifterna för bygglov är fasta och ändras årligen efter prisbasbeloppet.

Tabell: Prislista till "Plan- och bygglovtaxa samt Mät- och karttaxa". Fasta avgifter (ändras årligen efter prisbasbeloppet, PBB) PBB 2022=48 300 kronor. Priser angivet i kronor nedan.

Bygglovsåtgärder

Avgift,

bygglov/anmälan

Avgift vid

liten avvikelse

Nybyggnad en- och tvåbostadshus <300 m2

16 229

20 093

Nybyggnad fritidshus <80 m2

9 467

12 365

Tillbyggnad bostadshus <40 m2

6 182

9 080

Tillbyggnad bostadshus >40 m2 -<100 m2

11 012

14 393

Nybyggnad garage, carport separat ärende < 50 m2

2 898

5 313

Tillbyggnad, ombyggnad garage, carport

2 608

5 023

Nybyggnad uterum <40 m2 , hobbyväxthus, busskur

2 608

5 023

Större fasadändring, takkupa, burspråk

4 057


Mindre fasadändring

2 029


Nybyggnad transformatorstation, pumphus och likvärdigt <25 m2

2 608


Skylt, skyltpelare, ljusramp ≥ 10 m2

7 245


Skylt, skyltpelare, ljusramp <= 10 m2

2 898


Liten fasadskylt (om bygglovpliktig

1 932


Mur, plank som separat ärende

1 932

3 874

Planavgift en- och tvåbostadshus <300 m2

15 456


AnmälningsåtgärderGenombrott brandvägg, hiss, VVS-installation, yttre VA

1 449


Eldstad

1 208


Komplementbostad/byggnad (Attefall) <25 m2

4 830


Tillbyggnad en- och tvåbostadshus (Attefall) <15 m2

1 449


Ny bostad i enbostadshus (Attefall)

4 057


Takkupa (Attefall)

1 449


BeskedsåtgärderFörhandsbesked - positivt

6 762


Negativt beslut/avslag, negativt förhandsbesked

2 415


Planbesked - enkel åtgärd

9 660


Planbesked - medelstor åtgärd

14 490


Planbesked - stor åtgärd

19 320


Utstakning och kartorNybyggnadskarta tomtstorlek <2.000 m2

7 245Utstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn)

7 728 moms tillkommer


Grovutstakning

1 449 moms tillkommer


Värdeintyg för obebyggd småhustomt

1 208


   

Fler sidor inom mer om bygglov

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Ledningskollen

Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.

Grannehörande för bygglov

Har du fått ett meddelande från oss om grannehörande? Då hittar du handlingarna här.

Ordlista

Här får du förklaringar på vanliga begrepp inom bygglovsprocessen.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 17 september 2019