Servicegaranti

Vi lovar att du får ett beslut om bygglov, enskilda avlopp och värmepumpar inom fyra veckor efter att vi tagit emot en komplett ansökan. För planbesked lovar vi beslut inom 4 månader efter att komplett ansökan lämnats in.

Fler sidor inom mer om bygglov

Bokning tekniskt samråd

Använd bokningstjänsten för att boka ett digitalt tekniskt samråd.

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Ledningskollen

Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Taxor och avgifter

Prislista för bygglovstjänster och planbesked samt mät- och karttaxa

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021
Publicerad: 17 september 2019