Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Bygglovsguide

Här nedan hittar du de vanligaste byggprojekten. Guiden hjälper dig att lämna in en komplett ansökan.

Attefall

Här får du hjälp med hur du gör din anmälan om attefallshus eller attefallsåtgärd.

Bygga nytt

Här får du hjälp med hur du gör en ansökan om bygglov när du ska bygga nytt.

Bygga om, bygga till och ändra

Här får du hjälp med hur du gör en ansökan om bygglov när du ska bygga om, bygga till eller ändra.

Anmälan

Här får du hjälp med hur du gör din anmälan för ändring av en byggnads tekniska egenskaper.

Markförändring

Här får du med hjälp med hur du gör en ansökan om marklov.

Övriga åtgärder

Här får du hjälp med hur du gör en ansökan för övriga åtgärder.