Mätning och utsättning

När du ska bygga nytt eller bygga till krävs en utsättning. Vi kan även hjälpa dig med andra typer av mätningsuppdrag.

Husutsättning

Vid nybyggnation eller tillbyggnad av byggnader krävs en utsättning av dessa. Detta utförs för att byggnaderna skall hamna på rätt plats och inom det område som får bebyggas. En husutsättning innebär att personal från stadsingenjörsverksamheten kommer ut till fastigheten i fråga och markerar var huset ska byggas. När bygglov har utfärdats är det dags för utsättning. Det normala förfarandet är att det först sker en grovutsättning, som används till hjälp för att bereda marken. Därefter sker en finutsättning, som används till själva byggnationen.

Exempel: Utsättning nybyggnad, 1-500 kvadratmeter (1 byggnad) kostar 9 105 kronor år 2024.

Mätningsuppdrag

Stadsingenjörsverksamheten utför en mängd olika mätningsuppdrag i form av utsättning, inmätning, avvägning, gränsvisning, specialmätningar m.m.

Kontakta oss för mer information och beställning av våra tjänster.

Kontakt

Fler sidor inom mer om bygglov

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Taxor och avgifter

Prislista för bygglovstjänster och planbesked samt mät- och karttaxa

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Ledningskollen

Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.

Grannehörande för bygglov

Har du fått ett meddelande från oss om grannehörande? Då hittar du handlingarna här.

Ordlista

Här får du förklaringar på vanliga begrepp inom bygglovsprocessen.

Kontrollplan och riskbedömning

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Digitalt kulturmiljöprogram

Här hittar du Kalmar kommuns kulturmiljöportal.

Ovårdad tomt och byggnad

På den här sidan hittar du information om dina skyldigheter som fastighetsägare och hur du gör för att anmäla en ov

Senast uppdaterad: 2 januari 2024
Publicerad: 19 juni 2019