Mätning och utsättning

När du ska bygga nytt eller bygga till krävs en utsättning. Vi kan även hjälpa dig med andra typer av mätningsuppdrag.

Husutsättning

Vid nybyggnation eller tillbyggnad av byggnader krävs en utsättning av dessa. Detta utförs för att byggnaderna skall hamna på rätt plats och inom det område som får bebyggas. En husutsättning innebär att personal från stadsingenjörsverksamheten kommer ut till fastigheten i fråga och markerar var huset ska byggas. När bygglov har utfärdats är det dags för utsättning. Det normala förfarandet är att det först sker en grovutsättning, som används till hjälp för att bereda marken. Därefter sker en finutsättning, som används till själva byggnationen.

Mätningsuppdrag

Stadsingenjörsverksamheten utför en mängd olika mätningsuppdrag i form av utsättning, inmätning, avvägning, gränsvisning, specialmätningar m.m.

Kontakta oss för mer information och beställning av våra tjänster.

Kontakt

Fler sidor inom mer om bygglov

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Grannehörande för bygglov

Har du fått ett meddelande från oss om grannehörande? Då hittar du handlingarna här.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Ledningskollen

Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Taxor och avgifter

Prislista för bygglovstjänster och planbesked samt mät- och karttaxa

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 19 juni 2019