Fast omsorgskontakt

Uppdraget bygger på gemensamt arbete och samarbete mellan olika yrken inom vård och omsorgen

Alla hemtjänsttagare ska erbjudas en namngiven fast omsorgskontakt som har ett personligt ansvar för en eller flera omsorgstagare. Denna omsorgskontakt ansvarar för att trygga kvaliteten för god sammanhållning inom vård och omsorg utifrån ditt behov.

Vård och omsorg ska ges utifrån hemtjänsttagarens egna specifika behov och förutsättningar som innefattar helhetssyn, samordning, självbestämmande, delaktighet, integritet, trygghet, frivillighet och respekt. Genom att vara fast omsorgskontakt hos oss säkras möjligheten till inflytande och delaktighet genom en individuellt utformad genomförandeplan.

Fast omsorgskontakt arbetar tillsammans med dig i vardagen med att:

  • starta och följa upp genomförandeplan med din delaktighet och ditt inflytande
  • verka som relationsskapare och personligt stöd till dig
  • identifiera behov och förändringar i dina insatser och i din omsorg
  • vara tillgänglig; ha ett löpande arbete och trygghet i vår omsorg till dig.
  • arbetar risk- och förebyggande genom våra kvalitetsregister; förebygga risker och förhindra skador
  • informera, rapportera och dokumentera enligt gällande dokumentationsskyldighet för en god sammanhållen vård och omsorg

Fler sidor inom hemtjänst

Ansökan om äldreomsorg - steg för steg

Du kan ansöka om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med, vilket stöd du får beror på vilket behov våra b

Att välja utförare i hemtjänsten

När du har fått beviljad hemtjänst är det dags att välja vem ska hjälpa dig i hemmet. Kommunens hemtjänst eller pri

Kontinuitetsarbete – ger ökad kvalitet

Vårt arbete ska vara av god kvalitet och utföras med en inställning som är anpassat efter individen

Publicerad: 29 mars 2023