Ansökan om äldreomsorg - steg för steg

Dina behov prövas då av biståndshandläggaren som sedan fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och att insatserna ser olika ut för varje person.

Målet med hjälpinsatserna från hemtjänsten är att du ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt. Det kan innebära att hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp. Du har fortfarande ansvar för din livssituation och kan påverka hur din hjälp utförs i samverkan med personalen.

Hemtjänst beviljas enligt socialtjänstlagen efter att biståndshandläggaren gjort en bedömning av ditt behov.

Fler sidor inom hemtjänst

Att välja utförare i hemtjänsten

När du har fått beviljad hemtjänst är det dags att välja vem ska hjälpa dig i hemmet. Kommunens hemtjänst eller pri

Kontinuitetsarbete – ger ökad kvalitet

Vårt arbete ska vara av god kvalitet och utföras med en inställning som är anpassat efter individen

Fast omsorgskontakt

Uppdraget bygger på gemensamt arbete och samarbete mellan olika yrken inom vård och omsorgen

Senast uppdaterad: 16 maj 2023
Publicerad: 29 mars 2023