Att välja utförare i hemtjänsten

Fler sidor inom hemtjänst

Ansökan om äldreomsorg - steg för steg

Du kan ansöka om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med, vilket stöd du får beror på vilket behov våra b

Kontinuitetsarbete – ger ökad kvalitet

Vårt arbete ska vara av god kvalitet och utföras med en inställning som är anpassat efter individen

Fast omsorgskontakt

Uppdraget bygger på gemensamt arbete och samarbete mellan olika yrken inom vård och omsorgen

Senast uppdaterad: 16 januari 2024
Publicerad: 29 mars 2023