Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Seniorlots

I Kalmar finns en seniorlots som jobbar med fixaruppdrag av enklare slag, fallförebyggande arbete, uppsökande verksamhet samt lotsuppdrag.

Kontakt

Fler sidor inom hjälp i hemmet

Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Mat

Om du inte kan laga din mat själv eller komma till någon av våra restauranger kan du få hjälp med mat.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023
Publicerad: 7 juni 2017