Seniorlots

I Kalmar finns en seniorlots som jobbar med fixaruppdrag av enklare slag, fallförebyggande arbete, uppsökande verksamhet samt lotsuppdrag.

Seniorlotsens tjänster kräver inget biståndsbeslut. Du som har fyllt 65 år och bor i Kalmar kommun kan få kostnadsfri hjälp med enklare tjänster. Syftet är att minska riskerna för fallskador i det egna hemmet. Om uppdragen blir många kommer du som inte har hemtjänst att prioriteras.

Fixaruppdrag

Seniorlotsen kan till exempel hjälpa till med att byta glödlampor, proppar och batterier, fästa lösa sladdar, halksäkra mattor samt sätta upp gardiner. Tjänsten ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Tjänsten kostar inget men du står för kostnaden av eventuellt material.

Trädgårdsarbete och snöskottning utförs inte. Tvätt och städning ingår inte heller i seniorlotsens uppgifter.

Fallförebyggande arbete

I arbetet med fallförebyggande ingår att:

  • Utföra enklare säkerhetsbesiktningar
  • Ge fallförebyggande information.

Uppsökande verksamhet

Arbetet handlar om att ta kontakt med dig som bor i kommunen och är över 85 år som inte har hemtjänst. Seniorlotsen ska informera om vilka tjänster och möjligheter som finns inom omsorgsförvaltningens verksamhet.

Lotsuppdrag

Seniorlotsen ska vid behov kunna hjälpa dig rätt i en mångfald av frågor. Frågorna kan röra olika samhällsfunktioner, föreningsverksamhet, trygghetsboende, lokala aktiviteter och mycket annat. Seniorlotsen ska både kunna dela ut  informationsmaterial och hjälpa till med kontaktförmedling.

Telefontid

Seniorlotsen nås måndag till fredag kl. 09.00-10.00.

Kontakt

Fler sidor inom hjälp i hemmet

Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Mat

Om du inte kan laga din mat själv eller komma till någon av våra restauranger kan du få hjälp med mat.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2021
Publicerad: 7 juni 2017