Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Mat

Pastasallad

Om du inte kan laga din mat själv eller komma till någon av våra restauranger kan du få hjälp med mat. Du kan få färdiglagad kyld mat levererad hem till dig

Vem kan få matdistribution?

Matdistribution är en biståndsbedömd insats som du behöver ansöka om. Du kan göra en skriftlig eller muntlig ansökan.

Fler sidor inom hjälp i hemmet

Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Seniorlots

Seniorlotsen hjälper dig över 65 år med enklare fixaruppdrag, fallförebyggande åtgärder och lotsar dig rätt.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024
Publicerad: 31 mars 2017