Trygghetslarm

larm knappen på en larm

Trygghetslarm är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer. Du kan ansöka om trygghetslarm för att skapa trygghet i din hemmiljö.

Trygghetslarmet kan bäras runt halsen eller runt handleden. Du larmar genom att trycka på en bärbar larmknapp eller på trygghetslarmet. Efter en stund får du svar och kan prata med personal och meddela vad du behöver hjälp med.

Det kan vara bra att veta att när du larmar nattetid är det alltid kommunens personal som kommer för att hjälpa dig, oavsett vilken utförare du har valt.

Trygghetslarmet är helt digitalt och är anslutet till larmcentral. Larmet testas kontinuerligt och hemtjänsten får meddelande om larmet av någon anledning skulle sluta att fungera. Hemtjänstpersonalen kontrollerar då ditt larm.

Om du inte längre behöver ditt trygghetslarm kontaktar du eller någon närstående din biståndshandläggare för att avsluta abonnemanget.

Vid försummelse av larmutrustning blir du ersättningsskyldig för larm och larmknapp.

Kontakt

Fler sidor inom hjälp i hemmet

Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Mat

Om du inte kan laga din mat själv eller komma till någon av våra restauranger kan du få hjälp med mat.

Seniorlots

Seniorlotsen hjälper dig över 65 år med enklare fixaruppdrag, fallförebyggande åtgärder och lotsar dig rätt.

Senast uppdaterad: 21 maj 2024
Publicerad: 31 mars 2017