Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad, eller kan få den hjälpen på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Dina behov prövas då av biståndshandläggaren som sedan fattar beslut enligt
socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och
att insatserna ser olika ut för varje person.

Målet med hjälpinsatserna från hemtjänsten är att du ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt. Det kan innebära att hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp. Du har fortfarande ansvar för din livssituation och kan påverka hur din hjälp utförs i samverkan med personalen.

Hemtjänst beviljas enligt socialtjänstlagen efter att biståndshandläggaren gjort en bedömning av ditt behov.

Kontakt

Fler sidor inom hjälp i hemmet

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Mat

Om du inte kan laga din mat själv eller komma till någon av våra restauranger kan du få hjälp med mat.

Seniorlots

Seniorlotsen hjälper dig över 65 år med enklare fixaruppdrag, fallförebyggande åtgärder och lotsar dig rätt.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022
Publicerad: 31 mars 2017