Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad, eller kan få den hjälpen på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Ansökan om äldreomsorg - steg för steg

Du kan ansöka om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med, vilket stöd du får beror på vilket behov våra b

Att välja utförare i hemtjänsten

När du har fått beviljad hemtjänst är det dags att välja vem ska hjälpa dig i hemmet. Kommunens hemtjänst eller pri

Kontinuitetsarbete – ger ökad kvalitet

Vårt arbete ska vara av god kvalitet och utföras med en inställning som är anpassat efter individen

Fast omsorgskontakt

Uppdraget bygger på gemensamt arbete och samarbete mellan olika yrken inom vård och omsorgen