Hjälpmedel och bostadsanpassning

en hand i en krycka

Det finns flera sätt att underlätta vardagen på för dig som har en funktionsnedsättning. Du kan till exempel ansöka om bostadsanpassning eller fysiska hjälpmedel.

Fler sidor inom hjälp i hemmet

Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Mat

Om du inte kan laga din mat själv eller komma till någon av våra restauranger kan du få hjälp med mat.

Seniorlots

Seniorlotsen hjälper dig över 65 år med enklare fixaruppdrag, fallförebyggande åtgärder och lotsar dig rätt.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem.

Senast uppdaterad: 1 februari 2022
Publicerad: 7 juni 2017