Boendestöd

Boendestöd är ett alternativ för dig som bor eller önskar bo i eget boende och som är i behov av stöd i hemmet. Det kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet.

Målet är att du ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå och insatsen ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Boendestöd kan både vara ett praktiskt och socialt stöd för att stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån socialtjänstlagen. 

Vad kostar boendestöd?

Boendestödet är avgiftsfritt.

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd riktar sig till dig som har betydande svårigheter i din dagliga livsföring utifrån en psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Nya boendestödsinsatser beviljas i normalfallet ej efter 65 års ålder.

Ansök om boendestöd

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om boendestöd. Ansökan kan göras i e-tjänsten du hittar i länken nedan.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till boendestöd. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver stöd med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om du skulle behöver mer eller mindre boendestöd, måste du kontakta handläggaren om det. Beslutet om boendestöd kommer då att prövas på nytt.

Om jag inte får boendestöd

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får boendestöd, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Fler sidor inom psykisk funktionsnedsättning

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Daglig verksamhet LSS

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Personligt ombud

För dig med psykisk funktionsnedsättning som inte på egen hand kan söka vård, stöd eller service

Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 24 maj 2017