Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och inte på egen hand kan söka vård, stöd eller service.

Vad gör ett personligt ombud?

Det personliga ombudet arbetar för dina rättigheter, samordnar insatser, hjälper till i kontakter med myndigheter. Ombudet ser till att du får de insatser som du behöver. Det personliga ombudet är fristående från de olika myndigheterna och har tystnadsplikt.

Vad kostar ett personligt ombud?

Stödet är avgiftsfritt.

Vem kan få personligt ombud?

Du som är över 18 år och har psykisk funktionsnedsättning som innebär att du har:

  • Omfattande och långvariga psykiatriska och sociala svårigheter som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv
  • Komplexa behov av vård, stöd och service
  • Behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter
  • Behov av samordning av vård, stöd och service

Du bestämmer själv om du vill ha stöd av ett personligt ombud.

Kontakt

Fler sidor inom psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Daglig verksamhet LSS

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022
Publicerad: 31 mars 2017