Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/stod-och-insatser/daglig-verksamhet.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Daglig verksamhet LSS

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet