Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Det här påverkar din avgift

Det är flera saker som påverkar vilken avgift du debiteras som omsorgstagare hos oss. Kostnaden beror på hur stort behov av hjälp du har, din inkomst och vilken boendekostnad du har.

Du betalar aldrig mer än maxavgiften för din vård och omsorg, däremot kan avgiften bli lägre om du enligt nationellt fastställda riktlinjer inte har ekonomiskt utrymme att betala hela summan.

Inkomst

Som inkomst när vi bestämmer din omsorgsavgift räknas:

 • skattepliktiga förvärvsinkomster, som pension eller sjukpenning
 • kapitalinkomster, som exempelvis utdelning på aktier eller inkomstränta
 • vissa ej skattepliktiga inkomster, som utlandspension, bostadstillägg eller bostadsbidrag.

Boendekostnad

Med boendekostnad menar vi:

 • Din hyra/avgift eller kostnad för egen fastighet (permanent boende)
 • Viss del av dina eventuella räntekostnader för bostadslån
 • Eventuell kostnad för uppvärmning (ej hushållsel) och varmvatten- Underlag krävs.

Viktigt att veta

 • Boendekostnaden delas med det antalet vuxna som bor i hushållet. Det gäller oavsett vilken relation ni har.
 • Du är skyldig att meddela förändringar i dina boendekostnader som kan påverka din omsorgsavgift.

Levnadsomkostnader

Vi räknar inte ut levnadsomkostnader för varje individ, utan det finns ett nationellt fastställt belopp som kallas minimibelopp. Det här beloppet ska täcka normala levnadsomkostnader, i den här summan ingår kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Fritid och lek
 • Personlig hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Hemutrustning (frys, diskmaskin och tvättmaskin ingår inte)
 • Medier
 • Hemförsäkring
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Mobiltelefon
 • Hushållsel
 • Avgifter för vatten och avlopp

Hur stort beloppet för levnadsomkostnader blir beror på om du lever tillsammans med en partner eller själv samt din ålder och om du har barn som är folkbokförda hos dig:

 • Ensamstående 65 år och äldre 7 062 kronor/månad
 • Make/maka eller registrerad partner, sammanboende 65 år och äldre 5 762 kronor/månad
 • Ensamstående 18-64 år 7 316 kronor/månad
 • Make/maka eller registrerad partner, sammanboende 18-64 år
  5 969kronor/månad
 • Barn 0-10 år 2 855 kronor/månad
 • Barn 11-18 år 3 748 kronor/månad
 • Belopp för levnadsomkostnader för dig som bor i lägenhet på vård- och omsorgsboende (el ingår i hyran) är 7 515 kronor/månad.

Om levnadsomkostnaderna inte räcker till

Det finns situationer som gör att beloppet för levnadsomkostnader inte räcker. I dessa fall kan du ansöka om att få beloppet höjt med en skälig summa, så att din omsorgsavgift kan baseras på rätt siffror. Extra utgifter som påverkar dina levnadsomkostnader ska verifieras.

Matdistribution i kombination med hemtjänst

Maten som levereras portionsvis från kommunen beräknas vara dyrare än om du hade handlat maten själv i butik och sedan tillagat den. Det här höjer dina levnadsomkostnader enligt nedanstående tabell.

Tabell:

Antal måltider per månad

Individuellt tillägg per månad

1-9

207 kronor

10-19

571 kronor

20-31

973 kronor


Exempel

Du är beviljad stöd av hemtjänsten och får dessutom 25 portioner färdiglagad mat hemlevererad i månaden. Du tillhör gruppen ”ensamstående 65 år och äldre”, vilket betyder att du i grunden har 7 062 kronor i levnadsomkostnader per månad. Till denna summa adderar vi för maten 973 kronor i månaden. Din totala summa för levnadsomkostnader per månad är då 8 035 kronor.

Fler sidor inom avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter Kalmar kommun tar ut för den omsorg vi ger dig.

Så här räknar vi ut din avgift

När vi har tagit reda på vilka ekonomiska förutsättningar du har kan vi räkna ut din omsorgsavgift.

Avdrag för kost- och omsorg/omvårdnadsavgift

Om du inte behöver hemtjänst under en period kan avgiften reduceras om du meddelar sju dagar i förväg.

Avgifter utöver omsorgsavgifter

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som tillkommer utöver omsorgsavgifter, exempelvis matdistribution, trygghetsl

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du läsa mer om vad hembesök, hemsjukvård, hämtning av hjälpmedel och elrullstol kostar.

Du har rätt att överklaga beslut

Du har alltid rätt att överklaga kommunens beslut. Det ska görasinom tre veckor efter att du fått beslutet.

Bra att veta

Om ditt behov av hjälp och stöd i hemtjänsten tillfälligt ökar underen vecka ändras inte din omsorgsavgift.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024
Publicerad: 22 juni 2021