Avdrag för kost- och omsorg/omvårdnadsavgift

Om du är bortrest eller av annan anledning inte behöver hemtjänst under en period kan avgiften reduceras, om du meddelar sju dagar i förväg.

För dig med hemtjänst

Om du som har hemtjänst är bortrest eller av någon annan anledning inte behöver hemtjänst under ett visst antal dagar kan avgiften minskas. Det gäller endast om du meddelar att du inte behöver hemtjänst under perioden minst sju dagar i förväg. Avdrag gäller frånvaro vid hel dag. Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften självklart även utan att frånvaron meddelas i förväg. Avdrag gäller frånvaro vid hel dag.

För dig som bor i vård- och omsorgsboende

Är du omsorgstagare i vård- och omsorgsboende behöver du inte betala för mat eller omvårdnad när du vistas på sjukhus under minst en heldag. Vid frånvaro vid del av dag görs avdrag för kost för de måltider man inta har ätit.

Om du av andra skäl är borta från en eller flera måltider gäller samma sak, du behöver inte betala så länge du meddelar frånvaron senast två dagar i förväg. Även omsorgsavgiften kan dras av om du meddelar frånvaron minst två dagar i förväg, om frånvaron är minst en heldag.

Fler sidor inom avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter Kalmar kommun tar ut för den omsorg vi ger dig.

Det här påverkar din avgift

Det är flera saker som påverkar vilken avgift du debiteras som omsorgstagare hos oss.

Så här räknar vi ut din avgift

När vi har tagit reda på vilka ekonomiska förutsättningar du har kan vi räkna ut din omsorgsavgift.

Avgifter utöver omsorgsavgifter

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som tillkommer utöver omsorgsavgifter, exempelvis matdistribution, trygghetsl

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du läsa mer om vad hembesök, hemsjukvård, hämtning av hjälpmedel och elrullstol kostar.

Du har rätt att överklaga beslut

Du har alltid rätt att överklaga kommunens beslut. Det ska görasinom tre veckor efter att du fått beslutet.

Bra att veta

Om ditt behov av hjälp och stöd i hemtjänsten tillfälligt ökar underen vecka ändras inte din omsorgsavgift.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Publicerad: 22 juni 2021