Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Avgifter utöver omsorgsavgifter

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som tillkommer utöver omsorgsavgifter, exempelvis matdistribution, trygghetslarm och dagverksamhet.

Korttidsplats eller växelvårdsplats

Avgiften för korttidsplats eller växelvårdsplats omfattar kost (126 kronor/dygn) samt omsorgsavgift enligt nivå 6 i omsorgstaxan. För en hel månad debiteras maximalt
2 575 kronor för omsorgsinsatser (maten tillkommer), har du inte bott en hel månad minskas avgiften i förhållande till hur många dagar du fått vård och omsorg på korttidsplats eller växelvårdsplats. Avgift för kost ingår inte i maxtaxan.

Hygienpaket/sänglinne vid korttid/växelvårdsvistelse

Avgift för hygienpaket/sänglinne derbiteras 10 kronor per dygn. Avgiften är obligatorisk och ingår inte i maxtaxan.

Matdistribution

Färdiglagad portion mat som levereras till din bostad: 73,36 kronor per portion. Dessert kostar 16,55 kronor per portion.

Trygghetslarm

För trygghetslarm betalar du en abonnemangsavgift: 290 kronor per månad.
För extra larmknapp debiteras 17 kronor per månad.
Trygghetslarm och extra larmknapp ingår i maxtaxan.

När vi installerar eller flyttar trygghetslarm betalar du en engångsavgift på 393 kronor. Både installation och flytt av trygghetslarm ingår i maxtaxan.

För borttappad larmknapp debiteras omsorgstagaren 342 kronor.

GPS-larm

För GPS-larm betalar du en abonnemangsavgift: 290 kr per månad. GPS-larm ingår i maxtaxan.

Dagverksamhet

Större delen av kostnaden är för mat. Nedanstående summa gäller endast dig som inte har stöd och hjälp i andra former:

 • Heldag: 120 kronor (varav 76 kronor för mat)

Mat i vård- och omsorgsboende

Maten för dig som bor i lägenhet på vård- och omsorgsboende debiteras
per månad och kostar 3 783 kronor.

Hygienartiklar i vård- och omsorgsboende

Kalmar kommun tillhandahåller hygienpaket för omsorgstagare som bor i vård- och omsorgsboende. Hygienpaketet är obligatoriskt.

Servicepaket innehåller:

 • Tandkräm
 • Tandborste
 • Duschcréme
 • Intim tvättcréme
 • Duschsvamp
 • Schampo
 • Balsam
 • Deodorant
 • Rakhyvlar
 • Handtvål
 • Toalettpapper
 • Skumtvättlappar
 • Tvättlappar
 • Sköljmedel
 • Tvättmedel

Pris: 242 kronor per månad.

Fler sidor inom avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter Kalmar kommun tar ut för den omsorg vi ger dig.

Det här påverkar din avgift

Det är flera saker som påverkar vilken avgift du debiteras som omsorgstagare hos oss.

Så här räknar vi ut din avgift

När vi har tagit reda på vilka ekonomiska förutsättningar du har kan vi räkna ut din omsorgsavgift.

Avdrag för kost- och omsorg/omvårdnadsavgift

Om du inte behöver hemtjänst under en period kan avgiften reduceras om du meddelar sju dagar i förväg.

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du läsa mer om vad hembesök, hemsjukvård, hämtning av hjälpmedel och elrullstol kostar.

Du har rätt att överklaga beslut

Du har alltid rätt att överklaga kommunens beslut. Det ska görasinom tre veckor efter att du fått beslutet.

Bra att veta

Om ditt behov av hjälp och stöd i hemtjänsten tillfälligt ökar underen vecka ändras inte din omsorgsavgift.

Senast uppdaterad: 5 februari 2024
Publicerad: 22 juni 2021