Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Avgifter utöver omsorgsavgifter

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som tillkommer utöver omsorgsavgifter, exempelvis matdistribution, trygghetslarm och dagverksamhet.

Korttidsplats eller växelvårdsplats

Avgiften för korttidsplats eller växelvårdsplats omfattar kost (120 kronor/dygn) samt omsorgsavgift enligt nivå 6 i omsorgstaxan. För en hel månad debiteras maximalt 2 359 kronor för omsorgsinsatser (maten tillkommer), har du inte bott en hel månad minskas avgiften i förhållande till hur många dagar du fått vård och omsorg på korttidsplats eller växelvårdsplats.

Matdistribution

Färdiglagad portion mat som levereras till din bostad: 71,92 kronor per portion. Dessert kostar 16,23 kronor per portion.

Trygghetslarm

För trygghetslarm betalar du en abonnemangsavgift: 265 kronor per månad.
När vi installerar trygghetslarm hemma hos dig betalar du en
För extra larmknapp debiteras 12 kronor per månad.

Trygghetslarm och extra larmknapp ingår i maxtaxan.

När vi installerar eller flyttar trygghetslarm betalar du en engångsavgift på 360 kronor. Både installation och flytt av trygghetslarm ingår i maxtaxan.

För borttappad larmknapp debiteras omsorgstagaren 313 kronor (inklusive moms)

GPS-larm

För GPS-larm betalar du en abonnemangsavgift: 265 kr per månad. GPS-larm ingår i maxtaxan.

Dagverksamhet

Större delen av kostnaden är för mat. Nedanstående summa gäller endast dig som inte har stöd och hjälp i andra former:

  • Heldag: 110 kronor (varav 70 kronor för mat)

Mat i vård- och omsorgsboende

Maten för dig som bor i lägenhet på vård- och omsorgsboende debiteras
per månad och kostar 3 597 kronor.

Förbrukningsartiklar i vård- och omsorgsboende

Kalmar kommun tillhandahåller servicepaket för omsorgstagare som bor i vård- och omsorgsboende. Servicepaketet är obligatoriskt.

Servicepaket innehåller:

  • Soppåsar
  • Tvättmedel
  • Tvättlappar
  • Våtservetter
  • Tvättcreme
  • Toalettpapper
  • Schampo

Pris: 222 kronor per månad.

Fler sidor inom avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter Kalmar kommun tar ut för den omsorg vi ger dig.

Det här påverkar din avgift

Det är flera saker som påverkar vilken avgift du debiteras som omsorgstagare hos oss.

Så här räknar vi ut din avgift

När vi har tagit reda på vilka ekonomiska förutsättningar du har kan vi räkna ut din omsorgsavgift.

Avdrag för kost- och omsorg/omvårdnadsavgift

Om du inte behöver hemtjänst under en period kan avgiften reduceras om du meddelar sju dagar i förväg.

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du läsa mer om vad hembesök, hemsjukvård, hämtning av hjälpmedel och elrullstol kostar.

Du har rätt att överklaga beslut

Du har alltid rätt att överklaga kommunens beslut. Det ska görasinom tre veckor efter att du fått beslutet.

Bra att veta

Om ditt behov av hjälp och stöd i hemtjänsten tillfälligt ökar underen vecka ändras inte din omsorgsavgift.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023
Publicerad: 22 juni 2021