Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du läsa mer om vad hembesök, hemsjukvård, hämtning av hjälpmedel och elrullstol kostar.

Enstaka hembesök

För hembesök av kommunsjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast
tar kommunen ut en avgift på 229 kronor per besök. Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och bedömning inför bostadsanpassning.

Hemsjukvård

För personer som är hemsjukvårdspatienter tar kommunen ut en avgift på 346 kronor per månad. Avgiften gäller för hemsjukvårdspatienter som bor i ordinärt boende. I vård- och omsorgsboende ingår hälso- och sjukvård i omsorgsavgiften. Hemsjukvården ingår i maxtaxan.

Hämtning av hjälpmedel

Skrymmande hjälpmedel som exempelvis sängar och personliftar hämtas kostnadsfritt av kommunen hemma hos dig. För hämtning av övriga hjälpmedel tar vi ut en avgift på 229 kronor per hämtning. Du kan undvika kostnaden genom att själv återlämna hjälpmedel till kommunens hjälpmedelsförråd.

Adress till kommunens hjälpmedelsförråd:
Rigavägen 6, 393 56 Kalmar

Elrullstol

En elrullstol i scootermodell kostar 920 kronor per år. För att få hyra en elrullstol krävs att du får den föreskriven av arbetsterapeut.

Fler sidor inom avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter Kalmar kommun tar ut för den omsorg vi ger dig.

Det här påverkar din avgift

Det är flera saker som påverkar vilken avgift du debiteras som omsorgstagare hos oss.

Så här räknar vi ut din avgift

När vi har tagit reda på vilka ekonomiska förutsättningar du har kan vi räkna ut din omsorgsavgift.

Avdrag på mat- och omsorgsavgiften

Om du inte behöver hemtjänst under en period kan avgiften reduceras om du meddelar sju dagar i förväg.

Avgifter utöver omsorgsavgifter

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som tillkommer utöver omsorgsavgifter, exempelvis matdistribution, trygghetsl

Du har rätt att överklaga beslut

Du har alltid rätt att överklaga kommunens beslut. Det ska görasinom tre veckor efter att du fått beslutet.

Bra att veta

Om ditt behov av hjälp och stöd i hemtjänsten tillfälligt ökar underen vecka ändras inte din omsorgsavgift.

Senast uppdaterad: 4 januari 2022
Publicerad: 22 juni 2021