Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter Kalmar kommun tar ut för den omsorg vi ger dig. Avgifterna finns för att vi ska kunna bedriva en god vård och omsorg för dig och för alla andra omsorgstagare i Kalmar kommun.

Viktigt att veta

  • Du är skyldig att meddela förändringar i din inkomst som kan påverka storleken på din omsorgsavgift.
  • Du kan välja att inte lämna några uppgifter om din ekonomi, i detta fall debiteras du maxavgift.
  • När vi beräknar avgift för make/maka eller registrerad partner läggs era inkomster samman och fördelas därefter lika på dig och din make/maka eller registrerad partner. Om ni är sambos räknas era inkomster separat.

Fler sidor inom avgifter för vård och omsorg

Det här påverkar din avgift

Det är flera saker som påverkar vilken avgift du debiteras som omsorgstagare hos oss.

Så här räknar vi ut din avgift

När vi har tagit reda på vilka ekonomiska förutsättningar du har kan vi räkna ut din omsorgsavgift.

Avdrag för kost- och omsorg/omvårdnadsavgift

Om du inte behöver hemtjänst under en period kan avgiften reduceras om du meddelar sju dagar i förväg.

Avgifter utöver omsorgsavgifter

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som tillkommer utöver omsorgsavgifter, exempelvis matdistribution, trygghetsl

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du läsa mer om vad hembesök, hemsjukvård, hämtning av hjälpmedel och elrullstol kostar.

Du har rätt att överklaga beslut

Du har alltid rätt att överklaga kommunens beslut. Det ska görasinom tre veckor efter att du fått beslutet.

Bra att veta

Om ditt behov av hjälp och stöd i hemtjänsten tillfälligt ökar underen vecka ändras inte din omsorgsavgift.

Senast uppdaterad: 4 januari 2022
Publicerad: 22 juni 2021