Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Kallelser och handlingar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2018
Kallelser 2018

Kallelser och handlingar 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2017
Kallelser 2017

Kallelser och handlingar 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse.pdföppnas i nytt fönster 97.1 kB 2017-10-10 12.22
Kommunstyrelsen_2_februari_2016.pdföppnas i nytt fönster 12.1 MB 2017-10-10 12.22
03_Prel_bokslut.pdföppnas i nytt fönster 201.5 kB 2017-10-10 12.22
04_KS_arsrapport.pdföppnas i nytt fönster 479.5 kB 2017-10-10 12.22
05_Serviceplan_2016-2020.pdföppnas i nytt fönster 332 kB 2017-10-10 12.22
06_Arvode_gode_man.pdföppnas i nytt fönster 185.4 kB 2017-10-10 12.22
07_Forsaljning_Tallbocken_I.pdföppnas i nytt fönster 5.3 MB 2017-10-10 12.22
08_Beslut_markreservationer_snabbt_uppforda_bostader.pdföppnas i nytt fönster 4.5 MB 2017-10-10 12.22
09_Motion_alternativa_betalningsatt.pdföppnas i nytt fönster 924.6 kB 2017-10-10 12.22
10_Medborgarforslag_stoppa_fyrverkerier.pdföppnas i nytt fönster 208.6 kB 2017-10-10 12.22
11_Medborgarforslag_2_stoppa_fyrverkerier.pdföppnas i nytt fönster 202.2 kB 2017-10-10 12.22
12_Yttrande_mal_myndighet_jamstalldhet.pdföppnas i nytt fönster 127.5 kB 2017-10-10 12.22
13_Yttrande_remiss_sprututbyte.pdföppnas i nytt fönster 184.6 kB 2017-10-10 12.22
14_Val_ledamoter_KC.pdföppnas i nytt fönster 103.4 kB 2017-10-10 12.22
15_Delegationsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 359.6 kB 2017-10-10 12.22
16_Anmalningsarenden.pdföppnas i nytt fönster 287.3 kB 2017-10-10 12.22

Kallelser och handlingar 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2015
Kallelser 2015

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut kallelser, handlingar och protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka, kontakta respektive förvaltning.

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o...

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut...

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Utskottet för integration och arbetsmarknad

Senast uppdaterad: 3 januari 2019
Publicerad: 21 juni 2017