Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kommunstyrelsens planutskott

Protokoll, kallelser och handlingar 2024

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor och miljö- och naturresursplanering.

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Protokoll, kallelser och handlingar till och med 10 maj 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2023
Kallelser 2023

Protokoll, kallelser och handlingar 2022-2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Tidigare protokoll kommunstyrelsen 2015-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut

Senast uppdaterad: 8 maj 2024
Publicerad: 15 juni 2017