Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bland annat rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling.

Sammanträdet är i regel varje tisdag, ej KS-dagar och är inte öppet för allmänheten.

Protokoll, kallelser och handlingar 2024

Protokoll, kallelser och handlingar 2022-2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2024

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Tidigare protokoll kommunstyrelsen 2015-2022

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o

Senast uppdaterad: 8 maj 2024
Publicerad: 15 juni 2017