Markanvisningstävling Snurrom - hållbart kvarter

Flygbild över Snurrom i Kalmar

Kalmar kommun bjöd in byggaktörer till markanvisningstävling för två kvarter av bostadsbebyggelse med fokus på hållbarhet i området Snurrom i norra Kalmar stad.

Kalmar kommun är idag en drivkraft i regionen; en plats med framtidstro där man kan leva ett gott liv med närhet till stadens puls och en livskraftig landsbygd. Vi strävar efter att tillämpa klimatsmarta och ekologiska kretsloppsprinciper vid all planering och allt byggande. Det gäller såväl val av byggnadsmaterial och byggmetoder, som lokalisering och orientering av byggna­der. Vi värnar om ett socialt hållbart samhälle där välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov är viktiga faktorer. Vi vill också att bostadsmarknaden ska svara mot olika befolkningsgruppers önskemål om bostad utifrån kön, hushållsstruktur och fas i livscykeln.

Snurrom med sitt läge i utkanten av Kalmar stad kombinerar stadens variationsrika utbud med närheten till natur och rekreation. Med området knyts Lindsdal och staden ihop.

Syftet med markanvisningstävlingen var att hitta förslag som i form och innehåll är genomför­bara och som bidrar till att utveckla två kvarter med fokus på hållbarhet utifrån Kalmar kommuns hållbarhetsmål.

Aktuella områden

Markanvisningstävlingen var uppdelad i två kvarter.

  1. Fastigheten Havtornet 1 med en areal på 6 016 m² där upplåtelseformen är hyresrätter.
  2. Fastigheten Nyponet 1 med en areal på 4 853 m² där upplåtelseformen är bostadsrätter.
Bild på områden i markanvisningstävling i Snurrom.

Mer information

Kontakt

Fler sidor inom markanvisningstävlingar

Markanvisningstävling - dagligvaruhandel med mera, Snurrom

Intill Norra vägen och entrén till Snurrom.

Publicerad: 17 oktober 2022