Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Första beslut om vinnare i markanvisningstävling för hållbart kvarter i Snurrom

Under våren har en markanvisningstävling utlysts för att få markreservation på två kvarter i Snurrom. Den här gången med extra stort fokus på hållbarhet.

Vid planutskottets möte 15 juni presenterades juryns förslag på vilka som ska få markreservation och planutskottet fattade ett första beslut i frågan. Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen.

Eftersom hela 14 bidrag kom in utökades områdena så att det nu rör sig om fyra markreservationer och en försäljning.

De bidrag som föreslås är följande:

Markreservationer

”Beskuggad av de gröna träden”

Fastigheten Havtornet 1 för WE Construction AB, 56 lägenheter + 7 lägenheter i radhus. Arkitekter Kjellander Sjöberg.

Förslag i markanvisningstävling Snurrom. We.

Förslaget "Beskuggad av de gröna träden".

”Värsnäs glänta”

Fastigheten Kråkbäret 1 för CA Fastigheter AB. Cirka 40 bostäder.

Värsnäs glänta CA fastigheter. Bidrag i markanvisningstävling Snurrom.

Förslaget "Värsnäs glänta".

”Skogsbrynet”

Del av fastigheten Kläckeberga 10:1 för GBJ Construction AB. Storvillor i tre plan innehållande 4 lägenheter i varje. Arkitekter Tengboms.

Skogsbrynet, GBJ bostäder. Bidrag i markanvisningstävling i Snurrom.

Förslaget "Skogsbrynet".

”Livsplusset”

Fastigheten Mjölonet 1 för Solhemsgruppen tillsammans med Skanska. Cirka 70 bostäder.

Solhemsgruppen och Skanska, Livsplusset. Bidrag i markanvisningstävling i Snurrom.

Förslaget "Livsplusset".

Markreservationerna ska gälla till och med den 31 december 2021.

Försäljning

”Kvarteret Nyponrosen”

Fastigheten Nyponet 1 till Riksbyggen Ekonomisk Förening. 36 bostäder. Arkitekter Fojab.

Riksbyggen, Nyponrosen, bidrag i markanvisningstävling i Snurrom.

Förslaget "Nyponrosen".

Publicerad: 17 juni 2021