Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Sjövärmepump

En vattenvärmepump hämtar sin energi från t.ex. en sjö, vattendrag eller grundvattnet.

Fler sidor inom värmepumpar

Luft/luft värmepump

En luft/luftvärmepump hämtar värme från utomhusluften och överför till den cirkulerande inomhusluften.

Luft/Vatten värmepump

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme till husets vattenburna system från utomhusluften.

Bergvärmepump

Bergvärme är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik.

Frånluftvärmepump

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värme i inomhusluften som annars ventileras ut.

Jordvärmepump

För hus med hög energiförbrukning är jordvärmepump ett alternativ.

Allmänt om värmepumpar

Värmepumpar är mycket bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll.

Publicerad: 14 september 2020