Sjövärmepump

En vattenvärmepump hämtar sin energi från till exempel en sjö, vattendrag eller grundvattnet.

Fler sidor inom värmepumpar

Luft/luft värmepump

En luft/luftvärmepump hämtar värme från utomhusluften och överför till den cirkulerande inomhusluften.

Luft/Vatten värmepump

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme till husets vattenburna system från utomhusluften.

Bergvärmepump

Bergvärme är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik.

Frånluftvärmepump

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värme i inomhusluften som annars ventileras ut.

Jordvärmepump

För hus med hög energiförbrukning är jordvärmepump ett alternativ.

Allmänt om värmepumpar

Värmepumpar är mycket bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020