Uppvärmning

Vedeldning är tillåtet under vissa förutsättningar.

Alternativ till uppvärmning via el eller fjärrvärme är att installera en värmepump eller elda med ved eller olja.

Anmälningsplikt för värmepumpar

Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du anmäla det till kommunen först.

I Halltorps yttre vattenskyddsområde, Gårdsryds vattenskyddsområde samt skyddsområdet för ytvattentäkten Hagbyån, krävs det tillstånd för att installera en värmepump. 

Obs!
Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla.

Fler sidor inom energi och uppvärmning

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort

Energirådgivning

Kostnadsfri energirådgivning och tips och råd om hur du sparar energi.

Fjärrvärme

Fjärrvärme - enkelt och bekvämt!

Vindkraft

Här kan du hitta Kalmars vindkraftsplan

Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Publicerad: 3 april 2017