Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Klimatskal/Renovering

Genom att se över husets skal kan du spara energi.

Fönster/Dörrbyte

I ett småhus försvinner i genomsnitt 20 procent av värmen ut genom fönster och dörrar.

Takrenovering

Passa på att tilläggsisolera taket vid takbyte.

Vind tilläggsisolering

Ungefär 15 procent av värmeförlusterna i ett småhus sker genom vinden.

Väggar tilläggsisolering

Ungefär 20 procent av värmeförlusterna i ett småhus sker genom väggar.